giáo án lớp 3 tuần 2 chân trời sáng tạo nguyên cả tuần

giáo án lớp 3 tuần 2 chân trời sáng tạo nguyên cả tuần của tonghoptieuhoc. Vì bài soạn lớp 3 chương trình mới có gì sơ xuất mong thông cảm.

giáo án lớp 3 tuần 2 chân trời sáng tạo nguyên cả tuần của tonghoptieuhoc. Vì bài soạn lớp 3 chương trình mới có gì sơ xuất mong thông cảm.

KẾ HOẠCH BÀI DẠY

       Hoạt động giáo dục: Sinh hoạt dưới cờ                      Lớp: 3/…

       Tên bài học: Tham gia học tập nội quy nhà trường   Số tiết: 1 tiết

       Thời gian thực hiện: Ngày …… tháng …… năm ……

1. Yêu cầu cần đạt:

­a. Năng lực:

Năng lực chung:

– Năng lực thích ứng với cuộc sống: Thể hiện sự khéo léo, cẩn thận khi trang trí lớp học.

Năng lực thiết kế và tổ chức hoạt động: Tham gia được các hoạt động chung của trường, lớp; Thực hiện được ý tưởng về việc trang trí, lao động vệ sinh lớp học.

Năng lực đặc thù:

– Học sinh được nghe phổ biến và học tập về nội quy nhà trường.

­b. Phẩm chất:

– Phẩm chất trách nhiệm: Thể hiện trong nề nếp, gọn gàng trong sinh hoạt.

– Phẩm chất nhân ái: Vui vẻ, thân thiện với các bạn khi trở lại trường học, hợp tác, chia sử với bạn khi tham gia công việc chung của trường, lớp.

2. Đồ dùng dạy học:

– Ghế, mũ cho HS khi sinh hoạt dưới cờ.

3. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
1. Chào cờ: (15 phút)  

– Nhà trường tổ chức lễ sinh hoạt dưới cờ đầu tuần:

+ Ổn định tổ chức.

+ Chỉnh đốn trang phục, đội ngũ.

+ Đứng nghiêm trang.

+ Thực hiện nghi lễ chào cờ, hát Quốc ca.

+ Tuyên bố lí do, giới thiệu thành phần dự lễ chào cờ chương trình của tiết chào cờ.

+ Nhận xét và phát động các phong trào thi đua của trường.

– HS điều khiển lễ chào cờ.
2. Đánh giá lại hoạt động của trường trong tuần qua và công việc tuần mới: (7 phút)  
– TPT mời Lớp trực tuần nhận xét thi đua. – Lớp trực tuần nhận xét thi đua các lớp trong tuần qua.
– TPT hoặc đại diện BGH nhận xét bổ sung và triển khai các công việc tuần mới. – HS nghe.

3. Kết nối với sinh hoạt theo chủ đề: (15 phút) Tham gia học tập nội quy nhà trường.

 
– GV phối hợp với GV TPT tổ chức cho HS nghe và thực hiện việc rèn luyện nội quy của nhà trường. – HS nghe các nội quy của nhà trường.
– GV nhắc nhở HS ghi nhớ và tuân thủ nội quy mà nhà trường đã đề ra. – HS tiếp thu lời nhắc nhở, tuân thủ các nội quy mà nhà trường đề ra và kí cam kết.
– GV cho HS chia sẻ về những khó khăn em có thể gặp khi thực hiện nội quy của nhà trường và cách khắc phục khó khăn đó. – HS chia sẻ về những khó khăn có thể gặp khi thực hiện nội quy của nhà trường.
– Lớp trực tuần biểu diễn văn nghệ.

– Đội văn nghệ chuẩn bị biểu diễn.

– Đội văn nghệ biểu diễn trước trường, cả lớp cổ vũ nhiệt tình.

4. Điều chỉnh sau bài dạy:………………………………….

KẾ HOẠCH BÀI DẠY

       Môn học: Tiếng Việt                              Lớp: 3/…

       Chủ điểm: Vào năm học mới

       Tên bài học: Em vui đến trường

       Tiết 1 (đọc): Em vui đến trường

       Thời gian thực hiện: Ngày …… tháng …… năm ……

1. Yêu cầu cần đạt:

a.­ Năng lực:

Năng lực chung:

– Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, đọc bài và trả lời các câu hỏi. Nêu được nội dung bài.

– Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế, tìm tòi, phát hiện giải quyết các nhiệm vụ trong cuộc sống.

– Năng lực giao tiếp và hợp tác: tham gia đọc trong nhóm.

Năng lực đặc thù:

– Chia sẻ về những điều em quan sát được trên đường đến trường theo gợi ý, nêu được phỏng đoán của bản thân về nội dung bài qua tên bài, hoạt động khởi động và tranh minh họa.

– Đọc trôi chảy bài đọc, ngắt nghỉ đúng nhịp thơ, đúng logic ngữ nghĩa; trả lời được các câu hỏi tìm hiểu bài.

– Hiểu được nội dung bài: Vẻ đẹp của con đường tới trường và những niềm vui của bạn nhỏ mỗi ngày ở lớp.

­b. Phẩm chất:

– Bồi dưỡng phẩm chất nhân ái, chăm chỉ, trách nhiệm.

2. Đồ dùng dạy học:

­a. GV:

– SGV, SGK.

– Tranh ảnh, video clip một vài con đường đến trường ở thành thị, nông thôn,… có âm thanh tiếng chim hót, tiếng suối chảy, tiếng cười nói, tiếng xe cộ đi lại,… (nếu có).

­b. Học sinh: SGK.

3. Các hoạt động dạy học chủ yếu: