giáo án lớp 3 tuần2 tích hợp đầy đủ

giáo án lớp 3 tuần2 tích hợp đầy đủ

giáo án lớp 3 tuần2 tích hợp đầy đủ

NGÀY

BUỔI

TIẾT

MÔN

BÀI

Thứ 2

……

SÁNG

1

2

3

4

Chào cờ

Tập đọc

Tập đọc – KC

Toán

 

 

 

Ai có lỗi?

Ai có lỗi?

Trừ các số có ba chữ số (có nhớ một lần)

 

 

CHIỀU

1

2

3

Đạo đức

TNXH

Thể dục

Kính yêu Bác Hồ (tiết 2).

Vệ sinh hô hấp.

 

Thứ 3

……

SÁNG

1

2

3

4

Chính tả

Anh văn

Âm nhạc

Toán

Nghe – viết: Ai có lỗi?

 

 

Luyện tập

CHIỀU

1

2

3

Mĩ thuật

Tin học

Rèn toán

 

 

Thứ 4

……

SÁNG

1

2

3

4

Tập đọc

Tin học

Toán

Tập viết

Cô giáo tí hon

 

Ôn tập các bảng nhân

Ôn chữ hoa Ă, Â

CHIỀU

1

2

3

Anh văn

Thể dục

Thủ công

Gấp tàu thuỷ hai ống khói (tiếp theo)

 

 

Thứ 5

……

SÁNG

1

2

3

4

Chính tả

Toán

TNXH

LTVC

Nghe – viết: Cô giáo tí hon

Ôn tập các bảng chia

Phòng bệnh đường hô hấp

Từ ngữ về thiếu nhi. Ôn tập câu Ai là gì?

CHIỀU

1

2

3

Anh văn

Rèn TLV

GDNGLL

 

 

“Bác Hồ và bài học đạo đức, lối sống” (Bài 1: Chiếc vòng bạc – tiết 1)

Thứ 6

……

SÁNG

1

2

3

4

Anh văn

TL văn

Toán

GDTT

 

Viết đơn

Luyện tập

Chủ đề 1: Tự nhận thức bản thân (Tiết 1)