giáo án lớp 3 tuần 20 chân trời sáng tạo

giáo án lớp 3 tuần 20 chân trời sáng tạo

KẾ HOẠCH BÀI DẠY

Hoạt động giáo dục: Sinh hoạt dưới cờ                                                           Lớp: 3/…

Tên bài học: Tổng kết chủ đề “Năm mới và việc tiêu dùng thông minh”.      Số tiết: 1 tiết

Thời gian thực hiện: Ngày …… tháng …… năm ……

 

1. Yêu cầu cần đạt:

– Học sinh được tham gia tổng kết chủ đề “Năm mới và việc tiêu dùng thông minh”.

­a. Năng lực:

– Rèn luyện kĩ năng hợp tác trong hoạt động: tính tự chủ, tự tin, tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỉ luật, biết lắng nghe.

­b. Phẩm chất:

– Phẩm chất chăm chỉ: Thể hiện trong nề nếp, gọn gàng trong sinh hoạt.

– Phẩm chất trách nhiệm: Xác định được những thứ thực sự cần mua để tránh lãng phí trong một số tình huống cụ thể; Biết tiết kiệm khi sử dụng điện, nước trong gia đình.

2. Đồ dùng dạy học:

– Ghế, mũ cho HS khi sinh hoạt dưới cờ.

3. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
1. Chào cờ: (15 phút)  

– Nhà trường tổ chức lễ sinh hoạt dưới cờ đầu tuần:

+ Ổn định tổ chức.

+ Chỉnh đốn trang phục, đội ngũ.

+ Đứng nghiêm trang.

+ Thực hiện nghi lễ chào cờ, hát Quốc ca.

+ Tuyên bố lí do, giới thiệu thành phần dự lễ chào cờ chương trình của tiết chào cờ.

+ Nhận xét và phát động các phong trào thi đua của trường.
– HS điều khiển lễ chào cờ.

2. Đánh giá lại hoạt động của trường trong tuần qua và công việc tuần mới: (7 phút)

 
– TPT mời Lớp trực tuần nhận xét thi đua. – Lớp trực tuần nhận xét thi đua các lớp trong tuần qua.
– TPT hoặc đại diện BGH nhận xét bổ sung và triển khai các công việc tuần mới. – HS nghe.
3. Kết nối với sinh hoạt theo chủ đề: (15 phút) Tổng kết chủ đề “Năm mới và việc tiêu dùng thông minh”.  
– Trước khi tham gia lễ tổng kết, GV yêu cầu HS nhớ lại những hoạt động mình đã thực hiện trong chủ đề “Năm mới và việc tiêu dùng thông minh”. – HS nhớ lại những hoạt động mình đã thực hiện trong chủ đề “Năm mới và việc tiêu dùng thông minh”.
– Tổ chức cho HS tham gia lễ tổng kết chủ đề “Năm mới và việc tiêu dùng thông minh” theo kế hoạch của nhà trường. – Tham gia lễ tổng kết chủ đề “Năm mới và việc tiêu dùng thông minh” theo kế hoạch của nhà trường.
– Sau khi về lớp, GV mời một số HS chia sẻ những điều mình đã ghi nhớ được và cảm nghĩ của các em về việc thực hiện các hoạt động trong chủ đề “Năm mới và việc tiêu dùng thông minh”. – Chia sẻ những điều mình đã ghi nhớ được và cảm nghĩ của các em.
Khen ngợi những HS chăm chú và ghi nhớ được nhiều thông tin sau khi dự lễ tổng kết. – Giữ trật tự, tập trung chú ý.
– GV tổng kết hoạt động.  

4. Điều chỉnh sau bài dạy: ……………………………..

KẾ HOẠCH BÀI DẠY

Môn học: Tiếng Việt                               Lớp: 3/…

Chủ điểm: Bốn mùa mở hội

Tên bài học: Rộn ràng hội xuân              Số tiết: 4 tiết

Tiết 1 (đọc): Rộn ràng hội xuân

Thời gian thực hiện: Ngày …… tháng …… năm ……

 1. Yêu cầu cần đạt:

– Kể được tên một số lễ hội được tổ chức ở trường em; nêu được phỏng đoán của bản thân về nội dung bài đọc qua tên bài, hoạt động khởi động và tranh minh họa.

– Đọc trôi chảy bài đọc, ngắt nghỉ đúng logic ngữ nghĩa.

– Trả lời được các câu hỏi tìm hiểu bài.

– Hiểu được nội dung bài: Vẻ tưng bừng náo nhiệt của ngày hội xuân ở trường, niềm vui cùng bạn tham gia hội xuân, niềm vui chuẩn bị đón ngày tết Cổ truyền.

­a. Năng lực:

– Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, đọc bài và trả lời các câu hỏi. Nêu được nội dung bài.

– Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế, tìm tòi, phát hiện giải quyết các nhiệm vụ trong cuộc sống.

– Năng lực giao tiếp và hợp tác: tham gia đọc trong nhóm.