giáo án lớp 3 tuần 21 chân trời sáng tạo

giáo án lớp 3 tuần 21 chân trời sáng tạo

KẾ HOẠCH BÀI DẠY

Hoạt động giáo dục: Sinh hoạt dưới cờ                                                           Lớp: 3/…

Tên bài học: Hưởng ứng phong trào “Chăm sóc và phát triển bản thân”       Số tiết: 1 tiết

Thời gian thực hiện: Ngày …… tháng …… năm ……

 

1. Yêu cầu cần đạt:

– Học sinh được tham gia hưởng ứng phong trào “Chăm sóc và phát triển bản thân”.

­a. Năng lực:

– Rèn luyện kĩ năng hợp tác trong hoạt động: tính tự chủ, tự tin, tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỉ luật, biết lắng nghe.

­b. Phẩm chất:

– Phẩm chất chăm chỉ: Thể hiện trong nề nếp, gọn gàng trong sinh hoạt.

– Phẩm chất nhân ái: Vui vẻ, thân thiện, tôn trọng các sở thích riêng của bạn.

2. Đồ dùng dạy học:

– Ghế, mũ cho HS khi sinh hoạt dưới cờ.

3. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
1. Chào cờ: (15 phút)  

– Nhà trường tổ chức lễ sinh hoạt dưới cờ đầu tuần:

+ Ổn định tổ chức.

+ Chỉnh đốn trang phục, đội ngũ.

+ Đứng nghiêm trang.

+ Thực hiện nghi lễ chào cờ, hát Quốc ca.

+ Tuyên bố lí do, giới thiệu thành phần dự lễ chào cờ chương trình của tiết chào cờ.

+ Nhận xét và phát động các phong trào thi đua của trường.
– HS điều khiển lễ chào cờ.
2. Đánh giá lại hoạt động của trường trong tuần qua và công việc tuần mới: (7 phút)  

– TPT mời Lớp trực tuần nhận xét thi đua.

– Lớp trực tuần nhận xét thi đua các lớp trong tuần qua.

– TPT hoặc đại diện BGH nhận xét bổ sung và triển khai các công việc tuần mới. – HS nghe.
3. Kết nối với sinh hoạt theo chủ đề: (15 phút) Hưởng ứng phong trào “Chăm sóc và phát triển bản thân”.  
– GV chủ nhiệm phối hợp với GV bộ môn Giáo dục Thể chất hoặc Âm nhạc tổ chức cho HS tập dượt các hoạt động rèn luyện thân thể: biểu diễn văn nghệ, võ thuật,… để trình diễn trong tiết Sinh hoạt dưới cờ. – HS tham gia tập dượt.
GV chuẩn bị tâm thế, hỗ trợ HS sắp xếp đội hình để tham gia hưởng ứng phong trào “Chăm sóc và phát triển bản thân”. – Sắp xếp đội hình khi các em tham gia hưởng ứng phong trào “Chăm sóc và phát triển bản thân”.
Nhắc nhở HS về nhà tiếp tục thực hiện các hoạt động tập luyện để phát triển bản thân theo năng khiếu và sở thích.  
– GV tổng kết hoạt động.  

4. Điều chỉnh sau bài dạy: …………………………….

KẾ HOẠCH BÀI DẠY

Môn học: Tiếng Việt                                        Lớp: 3/…

Chủ điểm: Nghệ sĩ tí hon

Tên bài học: Từ bản nhạc bị đánh rơi              Số tiết: 4 tiết

Tiết 1 (đọc): Từ bản nhạc bị đánh rơi

Thời gian thực hiện: Ngày …… tháng …… năm ……

 

1. Yêu cầu cần đạt:

– Chia sẻ được với bạn một bài hát mà em yêu thích; nêu được phỏng đoán của bản thân về nội dung bài qua tên bài đọc, hoạt động khởi động và tranh minh họa.

– Đọc trôi chảy bài đọc, ngắt nghỉ đúng dấu câu, đúng logic ngữ nghĩa; bước đầu đọc lời các nhân vật và người dẫn chuyện với giọng phù hợp.

– Trả lời được các câu hỏi tìm hiểu bài.

– Hiểu được nội dung bài: Bản nhạc đầu tiên, trong sáng của một nghệ sĩ thiên tài Mô-da có hoàn cảnh ra đời đặc biệt.

a.­ Năng lực:

– Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, đọc bài và trả lời các câu hỏi. Nêu được nội dung bài.

– Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế, tìm tòi, phát hiện giải quyết các nhiệm vụ trong cuộc sống.

– Năng lực giao tiếp và hợp tác: tham gia đọc trong nhóm.

b.­ Phẩm chất:

– Bồi dưỡng phẩm chất yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực.

2. Đồ dùng dạy học:

a.­ GV:

– SGV, SGK.

– Tranh ảnh, audio, video clip về Mô-da và một vài bản nhạc của ông (nếu có).

­b. Học sinh: SGK.

­c. Phương pháp, kĩ thuật dạy học:

– Phương pháp hỏi đáp, quan sát, thảo luận nhóm.

– Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày 1 phút, động não, chia sẻ nhóm đôi.

3. Các hoạt động dạy học chủ yếu: