giáo án lớp 3 tuần 25 chân trời sáng tạo

giáo án lớp 3 tuần 25 chân trời sáng tạo

KẾ HOẠCH BÀI DẠY

Hoạt động giáo dục: Sinh hoạt dưới cờ                                        Lớp: 3/…

Tên bài học: Tham gia hoạt động “Lời nhắn nhủ yêu thương”    Số tiết: 1 tiết

Thời gian thực hiện: Ngày …… tháng …… năm ……

 

1. Yêu cầu cần đạt:

– Học sinh được tham gia hoạt động “Lời nhắn nhủ yêu thương”.

­a. Năng lực:

– Rèn luyện kĩ năng hợp tác trong hoạt động: tính tự chủ, tự tin, tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỉ luật, biết lắng nghe.

­b. Phẩm chất:

– Phẩm chất chăm chỉ: Thể hiện trong nề nếp, gọn gàng trong sinh hoạt.

– Phẩm chất nhân ái: Thể hiện được lòng biết ơn, sự quan tâm, chăm sóc những người thân trong gia đình và những người phụ nữ em yêu quý bằng lời nói, thái độ và việc làm cụ thể.

2. Đồ dùng dạy học:

– Ghế, mũ cho HS khi sinh hoạt dưới cờ.

3. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
1. Chào cờ: (15 phút)  

– Nhà trường tổ chức lễ sinh hoạt dưới cờ đầu tuần:

+ Ổn định tổ chức.

+ Chỉnh đốn trang phục, đội ngũ.

+ Đứng nghiêm trang.

+ Thực hiện nghi lễ chào cờ, hát Quốc ca.

+ Tuyên bố lí do, giới thiệu thành phần dự lễ chào cờ chương trình của tiết chào cờ.

+ Nhận xét và phát động các phong trào thi đua của trường.
– HS điều khiển lễ chào cờ.

2. Đánh giá lại hoạt động của trường trong tuần qua và công việc tuần mới: (7 phút)

 
– TPT mời Lớp trực tuần nhận xét thi đua. – Lớp trực tuần nhận xét thi đua các lớp trong tuần qua.
– TPT hoặc đại diện BGH nhận xét bổ sung và triển khai các công việc tuần mới. – HS nghe.
3. Kết nối với sinh hoạt theo chủ đề: (15 phút) Tham gia hoạt động “Lời nhắn nhủ yêu thương”.  
– Tổ chức cho HS lựa chọn các tiết mục kể chuyện, chia sẻ kỉ niệm về người phụ nữ em yêu quý để tham gia vào chương trình “Lời nhắn nhủ yêu thương” của nhà trường. – HS lựa chọn các tiết mục kể chuyện, chia sẻ kỉ niệm về người phụ nữ em yêu quý để tham gia vào chương trình “Lời nhắn nhủ yêu thương” của nhà trường.
* Lưu ý: Khuyến khích những tiết mục kể chuyện bằng hoạt cảnh hoặc có hình ảnh minh họa.  
Tổ chức cho HS chuẩn bị, tập các tiết mục văn nghệ theo đăng kí. – Chuẩn bị, tập các tiết mục văn nghệ theo đăng kí.
– Tổ chức cho HS trình bày các tiết mục kể chuyện, chia sẻ kỉ niệm về người phụ nữ em yêu quý trong chương trình “Lời nhắn nhủ yêu thương” của nhà trường. – Trình bày các tiết mục kể chuyện.
– Nhắc các HS khác chú ý theo dõi và cổ vũ cho các tiết mục trong chương trình. – HS tham gia cổ vũ cho lớp mình.
– GV tổng kết hoạt động.  

4. Điều chỉnh sau bài dạy:…………………………………

KẾ HOẠCH BÀI DẠY

Môn học: Tiếng Việt                                        Lớp: 3/…

Chủ điểm: Thiên nhiên kì thú

Tên bài học: Giọt sương                                   Số tiết: 4 tiết

Tiết 1 (đọc): Giọt sương

Thời gian thực hiện: Ngày …… tháng …… năm ……

 

1. Yêu cầu cần đạt:

– Trao đổi những điều cơ bản về sương, mặt trời, chim vành khuyên; nêu được phỏng đoán về nội dung bài qua tên bài, hoạt động khởi động và tranh minh họa.

– Đọc trôi chảy bài đọc, ngắt nghỉ đúng dấu câu, đúng logic ngữ nghĩa.

– Trả lời được các câu hỏi tìm hiểu bài.

– Hiểu được nội dung bài: Kể về chuyện giọt sương và chim vành khuyên đã cùng nhau chia sẻ để giữ gìn cảnh sắc thiên nhiên của mùa thu, ngợi ca vẻ đẹp của sự sống, sự giao hòa của muôn vật trong thiên nhiên.

a.­ Năng lực:

– Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, đọc bài và trả lời các câu hỏi. Nêu được nội dung bài.

– Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế, tìm tòi, phát hiện giải quyết các nhiệm vụ trong cuộc sống.

– Năng lực giao tiếp và hợp tác: tham gia đọc trong nhóm.