giáo án lớp 3 tuần 27 chân trời sáng tạo

giáo án lớp 3 tuần 27 chân trời sáng tạo

KẾ HOẠCH BÀI DẠY

Hoạt động giáo dục: Sinh hoạt dưới cờ                                 Lớp: 3/…

Tên bài học: Biểu diễn văn nghệ về chủ đề gia đình             Số tiết: 1 tiết

Thời gian thực hiện: Ngày …… tháng …… năm ……

 

1. Yêu cầu cần đạt:

– Học sinh được tham gia biểu diễn văn nghệ về chủ đề gia đình.

a.­ Năng lực:

– Rèn luyện kĩ năng hợp tác trong hoạt động: tính tự chủ, tự tin, tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỉ luật, biết lắng nghe.

b.­ Phẩm chất:

– Phẩm chất chăm chỉ: Thể hiện trong nề nếp, gọn gàng trong sinh hoạt.

– Phẩm chất nhân ái: Thể hiện được lòng biết ơn, sự quan tâm, chăm sóc những người thân trong gia đình và những người phụ nữ em yêu quý bằng lời nói, thái độ và việc làm cụ thể.

2. Đồ dùng dạy học:

– Ghế, mũ cho HS khi sinh hoạt dưới cờ.

3. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
1. Chào cờ: (15 phút)  

– Nhà trường tổ chức lễ sinh hoạt dưới cờ đầu tuần:

+ Ổn định tổ chức.

+ Chỉnh đốn trang phục, đội ngũ.

+ Đứng nghiêm trang.

+ Thực hiện nghi lễ chào cờ, hát Quốc ca.

+ Tuyên bố lí do, giới thiệu thành phần dự lễ chào cờ chương trình của tiết chào cờ.

+ Nhận xét và phát động các phong trào thi đua của trường.
– HS điều khiển lễ chào cờ.
2. Đánh giá lại hoạt động của trường trong tuần qua và công việc tuần mới: (7 phút)
 
– TPT mời Lớp trực tuần nhận xét thi đua. – Lớp trực tuần nhận xét thi đua các lớp trong tuần qua.
– TPT hoặc đại diện BGH nhận xét bổ sung và triển khai các công việc tuần mới. – HS nghe.
3. Kết nối với sinh hoạt theo chủ đề: (15 phút) Biểu diễn văn nghệ về chủ đề gia đình.  
– Kiểm tra sự chuẩn bị của HS và hỗ trợ cho các em khi tham gia biểu diễn các tiết mục văn nghệ. – Chuẩn bị tham gia các tiết mục.
– Tổ chức cho HS biểu diễn các tiết mục văn nghệ theo chủ đề “Gia đình yêu thương” đã đăng kí theo chương trình của nhà trường. – HS biểu diễn các tiết mục văn nghệ theo chủ đề “Gia đình yêu thương” đã đăng kí theo chương trình của nhà trường.
Yêu cầu HS ghi lại và chia sẻ cảm nhận về tiết mục em ấn tượng trong buổi biểu diễn với bạn bè, người thân. – HS ghi lại và chia sẻ cảm nhận về tiết mục em ấn tượng trong buổi biểu diễn với bạn bè, người thân.
– GV tổng kết hoạt động.  

4. Điều chỉnh sau bài dạy:…………………………..

KẾ HOẠCH BÀI DẠY

Môn học: Tiếng Việt                                        Lớp: 3/…

Tên bài học: Ôn tập giữa học kì 2 (tiết 1)        Số tiết: 7 tiết

Thời gian thực hiện: Ngày …… tháng …… năm ……

 

1. Yêu cầu cần đạt:

– Ôn tập về các văn bản truyện đã học từ đầu học kì II: đọc đúng một đoạn, trả lời được câu hỏi về nội dung đoạn đọc.

– Ôn luyện viết chữ hoa: viết đúng các chữ V, H, O, Q, U, Ư, Y, X hoa, viết đúng tên địa danh Việt Nam và câu ca dao ứng dụng.

­a. Năng lực:

– Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, đọc bài và trả lời các câu hỏi, làm bài tập.

– Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế, tìm tòi, phát hiện giải quyết các nhiệm vụ trong cuộc sống.

– Năng lực giao tiếp và hợp tác: tham gia đọc trong nhóm.

­b. Phẩm chất:

– Bồi dưỡng phẩm chất nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.

 2. Đồ dùng dạy học:

­a. GV:

– SGV, SGK.

– Mẫu chữ viết hoa V, H, O, Q, U, Ư, Y, X (cỡ nhỏ).

– Bản đồ hành chính Thủ đô Hà Nội (nếu có).

– Phiếu cho HS bốc thăm đoạn đọc và câu hỏi.

– Tranh ảnh, video clip một số hình ảnh Hồ Gươm, cầu Thê Húc, đền Ngọc Sơn, Đài Nghiên, Bút Tháp, Việt Nam thời Tiền Lý, vua Lê Hoàn, nhà thơ Lê Anh Xuân.

­b. Học sinh: SGK.

­c. Phương pháp, kĩ thuật dạy học:

– Phương pháp hỏi đáp, quan sát, thảo luận nhóm.

– Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày 1 phút, động não, chia sẻ nhóm đôi. 

3. Các hoạt động dạy học chủ yếu: