giáo án lớp 3 tuần 29 chân trời sáng tạo

giáo án lớp 3 tuần 29 chân trời sáng tạo

KẾ HOẠCH BÀI DẠY

Hoạt động giáo dục: Sinh hoạt dưới cờ                                             Lớp: 3/…

Tên bài học: Tham gia hoạt động “Chung tay bảo vệ môi trường”  Số tiết: 1 tiết

Thời gian thực hiện: Ngày …… tháng …… năm ……

 

1. Yêu cầu cần đạt:

– Học sinh được tham gia hoạt động “Chung tay bảo vệ môi trường”.

­a. Năng lực:

– Rèn luyện kĩ năng hợp tác trong hoạt động: tính tự chủ, tự tin, tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỉ luật, biết lắng nghe.

b.­ Phẩm chất:

– Phẩm chất chăm chỉ: Thể hiện trong nề nếp, gọn gàng trong sinh hoạt.

– Phẩm chất trách nhiệm: Có ý thức và thực hiện các việc làm để phòng chống ô nhiễm môi trường phù hợp với lứa tuổi và bảo vệ vẻ đẹp của cảnh quan thiên nhiên địa phương.

– Phẩm chất yêu nước: Thể hiện tình yêu thiên nhiên, lòng tự hào và ý thức bảo vệ môi trường, cảnh quan thiên nhiên của địa phương.

– Phẩm chất trung thực: Phản ánh chính xác kết quả điều tra về thực trạng, nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường.

2. Đồ dùng dạy học:

– Ghế, mũ cho HS khi sinh hoạt dưới cờ.

3. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
1. Chào cờ: (15 phút)  

– Nhà trường tổ chức lễ sinh hoạt dưới cờ đầu tuần:

+ Ổn định tổ chức.

+ Chỉnh đốn trang phục, đội ngũ.

+ Đứng nghiêm trang.

+ Thực hiện nghi lễ chào cờ, hát Quốc ca.

+ Tuyên bố lí do, giới thiệu thành phần dự lễ chào cờ chương trình của tiết chào cờ.

+ Nhận xét và phát động các phong trào thi đua của trường.
– HS điều khiển lễ chào cờ.
2. Đánh giá lại hoạt động của trường trong tuần qua và công việc tuần mới: (7 phút)  
– TPT mời Lớp trực tuần nhận xét thi đua.
– Lớp trực tuần nhận xét thi đua các lớp trong tuần qua.
– TPT hoặc đại diện BGH nhận xét bổ sung và triển khai các công việc tuần mới. – HS nghe.
3. Kết nối với sinh hoạt theo chủ đề: (15 phút) Tham gia hoạt động “Chung tay bảo vệ môi trường”.  
– Yêu cầu HS tham gia hoạt động đúng giờ, ăn mặc gọn gàng, sạch sẽ. – HS tham gia hoạt động đúng giờ, ăn mặc gọn gàng, sạch sẽ.
Yêu cầu HS suy nghĩ về những việc đã làm để bảo vệ môi trường. – Suy nghĩ về những việc đã làm để bảo vệ môi trường.
Tổ chức cho HS giao lưu và tự đặt các câu hỏi về nội dng mình quan tâm theo chủ đề “bảo vệ môi trường”, chia sẻ với chuyên gia, các anh chị, các em và các bạn lớp khác theo sự hướng dẫn của GV chủ nhiệm và GV Tổng phụ trách Đội. – HS giao lưu và tự đặt các câu hỏi về nội dng mình quan tâm theo chủ đề “bảo vệ môi trường”.
– GV tổng kết hoạt động.  

4. Điều chỉnh sau bài dạy:

KẾ HOẠCH BÀI DẠY

Môn học: Tiếng Việt                                        Lớp: 3/…

Chủ điểm: Quê hương tươi đẹp

Tên bài học: Vàm Cỏ Đông                              Số tiết: 4 tiết

Tiết 1 (đọc): Vàm Cỏ Đông

Thời gian thực hiện: Ngày …… tháng …… năm ……

 

1. Yêu cầu cần đạt:

– Nói được một số dòng sông; nêu được phỏng đoán của bản thân về nội dung bài qua tên bài và tranh minh họa.

– Đọc trôi chảy bài đọc, ngắt nghỉ đúng nhịp thơ, đúng logic ngữ nghĩa.

– Trả lời được các câu hỏi tìm hiểu bài.

– Hiểu được nội dung bài: Vẻ đẹp của sông Vàm Cỏ Đông; niềm tự hào và tình cảm yêu thương của tác giả đối với dòng sông quê hương.

­a. Năng lực:

– Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, đọc bài và trả lời các câu hỏi. Nêu được nội dung bài.

– Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế, tìm tòi, phát hiện giải quyết các nhiệm vụ trong cuộc sống.

– Năng lực giao tiếp và hợp tác: tham gia đọc trong nhóm.

b.­ Phẩm chất:

– Bồi dưỡng phẩm chất nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm: bồi dưỡng tình cảm yêu mến quê hương.

2. Đồ dùng dạy học:

­a. GV:

– SGV, SGK.

– Tranh ảnh, audio, video clip bài hát Vàm Cỏ Đông ( Nhạc Trương Quang Lục; Thơ Hoài Vũ), giọng ngâm/ đọc bài Vàm Cỏ Đông và một vài dòng sông ở Việt Nam (nếu có).

­b. Học sinh: SGK.

­c. Phương pháp, kĩ thuật dạy học:

– Phương pháp hỏi đáp, quan sát, thảo luận nhóm.

– Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày 1 phút, động não, chia sẻ nhóm đôi.

3. Các hoạt động dạy học chủ yếu: