giáo án lớp 3 tuần 3 chân trời sáng tạo nguyên cả tuần

giáo án lớp 3 tuần 3 chân trời sáng tạo nguyên cả tuần của tonghoptieuhoc. Vì bài soạn lớp 3 chương trình mới có gì sơ xuất mong thông cảm.

giáo án lớp 3 tuần 3 chân trời sáng tạo nguyên cả tuần của tonghoptieuhoc. Vì bài soạn lớp 3 chương trình mới có gì sơ xuất mong thông cảm.

KẾ HOẠCH BÀI DẠY

Hoạt động giáo dục: Sinh hoạt dưới cờ                      Lớp: 3/…

Tên bài học: Hoạt động vui trung thu                        Số tiết: 1 tiết

Thời gian thực hiện: Ngày …… tháng …… năm ……

 

 1. Yêu cầu cần đạt:

­a. Năng lực:

  • Năng lực chung:

– Năng lực thích ứng với cuộc sống: Thể hiện sự khéo léo, cẩn thận khi trang trí lớp học.

Năng lực thiết kế và tổ chức hoạt động: Tham gia được các hoạt động chung của trường, lớp; Thực hiện được ý tưởng về việc trang trí, lao động vệ sinh lớp học.

  • Năng lực đặc thù:

– Học sinh hiểu được ý nghĩa, nguồn gốc tết trung thu và tham gia hoạt động văn nghệ, bày mâm cỗ, rước đèn trung thu.

­b. Phẩm chất:

– Phẩm chất trách nhiệm: Thể hiện trong nề nếp, gọn gàng trong sinh hoạt.

– Phẩm chất nhân ái: Vui vẻ, thân thiện với các bạn khi trở lại trường học, hợp tác, chia sử với bạn khi tham gia công việc chung của trường, lớp.

 2. Đồ dùng dạy học:

– Ghế, mũ cho HS khi sinh hoạt dưới cờ.

3. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
1. Chào cờ: (15 phút)  

– Nhà trường tổ chức lễ sinh hoạt dưới cờ đầu tuần:

+ Ổn định tổ chức.

+ Chỉnh đốn trang phục, đội ngũ.

+ Đứng nghiêm trang.

+ Thực hiện nghi lễ chào cờ, hát Quốc ca.

+ Tuyên bố lí do, giới thiệu thành phần dự lễ chào cờ chương trình của tiết chào cờ.

+ Nhận xét và phát động các phong trào thi đua của trường.

– HS điều khiển lễ chào cờ.
2. Đánh giá lại hoạt động của trường trong tuần qua và công việc tuần mới: (7 phút)  
– TPT mời Lớp trực tuần nhận xét thi đua. – Lớp trực tuần nhận xét thi đua các lớp trong tuần qua.
– TPT hoặc đại diện BGH nhận xét bổ sung và triển khai các công việc tuần mới. – HS nghe.

3. Kết nối với sinh hoạt theo chủ đề: (15 phút) Hoạt động vui trung thu.

 
– GV tổ chức cho HS tham gia vui Trung thu theo kế hoạch của nhà trường. – HS tham gia tham gia vui Trung thu theo kế hoạch của nhà trường.
– GV tổ chức cho HS tìm hiểu ý nghĩa, nguồn gốc của tết Trung thu thông qua các trò chơi đố vui, giải ô chữ,… – HS tìm hiểu ý nghĩa, nguồn gốc của tết Trung thu thông qua các trò chơi đố vui, giải ô chữ,…
– GV tổ chức cho HS tham dự chương trình vui Trung thu, trình diễn các tiết mục văn nghệ. – HS tham dự chương trình vui Trung thu, trình diễn các tiết mục văn nghệ.
– Tổ chức cho HS tham gia hoạt động bày mâm ngũ quả và rước đèn trung thu. – Tham gia hoạt động bày mâm ngũ quả và rước đèn trung thu.
– Lớp trực tuần biểu diễn văn nghệ.

– Đội văn nghệ chuẩn bị biểu diễn.

– Đội văn nghệ biểu diễn trước trường, cả lớp cổ vũ nhiệt tình.

4. Điều chỉnh sau bài dạy: ……………………………….

KẾ HOẠCH BÀI DẠY

Môn học: Tiếng Việt                              Lớp: 3/…

Chủ điểm: Mái trường mến yêu

Tên bài học: Cậu học sinh mới

Tiết 1 (đọc): Cậu học sinh mới

Thời gian thực hiện: Ngày …… tháng …… năm ……

 

 1. Yêu cầu cần đạt:

­a. Năng lực:

  • Năng lực chung:

– Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, đọc bài và trả lời các câu hỏi. Nêu được nội dung bài.

– Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế, tìm tòi, phát hiện giải quyết các nhiệm vụ trong cuộc sống.

– Năng lực giao tiếp và hợp tác: tham gia đọc trong nhóm.

  • Năng lực đặc thù:

– Nêu được phỏng đoán của bản thân về nội dung bài đọc qua tên bài và tranh minh họa.

– Đọc trôi chảy bài đọc, ngắt nghỉ đúng dấu câu, đúng logic ngữ nghĩa; bước đầu đọc lời các nhân vật và lời người dẫn chuyện với giọng phù hợp; trả lời được các câu hỏi tìm hiểu bài.

– Hiểu được nội dung bài: Gia đình và thầy giáo đều hài lòng vì Lu-i Pa-xtơ vừa chăm chỉ học tập, và biết dành thời gian cùng các bạn tham gia những trò chơi thú vị.