giáo án lớp 3 tuần30 tích hợp đầy đủ

giáo án lớp 3 tuần30 tích hợp đầy đủ

giáo án lớp 3 tuần30 tích hợp đầy đủ

NGÀY

BUỔI

TIẾT

MÔN

BÀI

Thứ 2

……

SÁNG

1

2

3

4

Chào cờ

Tập đọc – KC

Tập đọc – KC

Toán

 

Gặp gỡ ở Lúc-xăm-bua.

Gặp gỡ ở Lúc-xăm-bua.

Luyện tập.

CHIỀU

1

2

3

Đạo đức

TNXH

Thể dục

Chăm sóc cây trồng, vật nuôi (tiết 1)

Trái Đất. Quả địa cầu.

 

Thứ 3

……

SÁNG

1

2

3

4

Chính tả

Anh văn

Âm nhạc

Toán

Liên hợp quốc.

 

 

Phép trừ các số trong phạm vi 100.000

CHIỀU

1

2

3

Mĩ thuật

Tin học

Rèn toán

 

 

 

Thứ 4

……

SÁNG

1

2

3

4

Tập đọc

Tin học

Toán

Tập viết

Một mái nhà chung.

 

Tiền Việt Nam.

Ôn chữ hoa U.

CHIỀU

1

2

3

Anh văn

Thể dục

Thủ công

 

 

Làm đồng hồ để bàn (tiết 3).

Thứ 5

……

SÁNG

1

2

3

4

Chính tả

Toán

TNXH

LTVC

Một mái nhà chung.

Luyện tập.

Sự chuyển động của Trái Đất.

Đặt và trả lời câu hỏi Bằng gì? Dấu hai chấm.

CHIỀU

1

2

3

Anh văn

Rèn TLV

GDNGLL

 

 

“Bác Hồ những bài học về ĐĐ, LS” (Bài 9: Các dân tộc phải đoàn kết – tiết 1).

Thứ 6

……

SÁNG

1

2

3

4

Anh văn

TL văn

Toán

GDTT

 

Viết thư.

Luyện tập chung.

KNS Chủ đề 6: Giải quyết mâu thuẫn – tiết 1

CHIỀU