giáo án lớp 3 tuần31 tích hợp đầy đủ

giáo án lớp 3 tuần31 tích hợp đầy đủ

giáo án lớp 3 tuần31 tích hợp đầy đủ

NGÀY

BUỔI

TIẾT

MÔN

BÀI

Thứ 2

……

SÁNG

1

2

3

4

Chào cờ

Tập đọc – KC

Tập đọc – KC

Toán

 

Bác sĩ Y-éc-xanh.

Bác sĩ Y-éc-xanh.

Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số.

CHIỀU

1

2

3

Đạo đức

TNXH

Thể dục

Chăm sóc cây trồng, vật nuôi (tiết 2)

Trái Đất là một hành tinh trong hệ thống Mặt Trời.

 

Thứ 3

……

SÁNG

1

2

3

4

Chính tả

Anh văn

Âm nhạc

Toán

Bác sĩ Y-éc-xanh.

 

 

Luyện tập

CHIỀU

1

2

3

Mĩ thuật

Tin học

Rèn toán

 

 

 

Thứ 4

……

SÁNG

1

2

3

4

Tập đọc

Tin học

Toán

Tập viết

Bài hát trồng cây.

 

Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số.

Ôn chữ hoa V.

CHIỀU

1

2

3

Anh văn

Thể dục

Thủ công

 

 

Làm quạt giấy tròn (tiết 1).

Thứ 5

……

SÁNG

1

2

3

4

Chính tả

Toán

TNXH

LTVC

Bài hát trồng cây.

Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo).

Mặt Trời là vệ tinh của Trái Đất.

Từ ngữ về các nước. Dấu phẩy.

CHIỀU

1

2

3

Anh văn

Rèn TLV

GDNGLL

 

 

Gấp chim hoà bình.

Thứ 6

……

SÁNG

1

2

3

4

Anh văn

TL văn

Toán

GDTT

 

Thảo luận về bảo vệ môi trường.

Luyện tập.

Sinh hoạt lớp

CHIỀU