giáo án lớp 3 tuần32 tích hợp đầy đủ

giáo án lớp 3 tuần32 tích hợp đầy đủ

giáo án lớp 3 tuần32 tích hợp đầy đủ

NGÀY

BUỔI

TIẾT

MÔN

BÀI

Thứ 2

……

SÁNG

1

2

3

4

Chào cờ

Tập đọc – KC

Tập đọc – KC

Toán

 

Người đi săn và con vượn.

Người đi săn và con vượn.

Luyện tập chung.

CHIỀU

1

2

3

Đạo đức

TNXH

Thể dục

Dành cho địa phương.

Ngày và Đêm trên Trái Đất.

 

Thứ 3

……

SÁNG

1

2

3

4

Chính tả

Anh văn

Âm nhạc

Toán

Ngôi nhà chung.

 

 

Bài toán liên quan đến rút về đơn vị (tiếp theo).

CHIỀU

1

2

3

Mĩ thuật

Tin học

Rèn toán

 

 

 

Thứ 4

……

SÁNG

1

2

3

4

Tập đọc

Tin học

Toán

Tập viết

Cuốn sổ tay.

 

Luyện tập.

Ôn chữ hoa X.

CHIỀU

1

2

3

Anh văn

Thể dục

Thủ công

 

 

Làm quạt giấy tròn (tiết 2).

Thứ 5

……

SÁNG

1

2

3

4

Chính tả

Toán

TNXH

LTVC

Hạt mưa.

Luyện tập.

Năm, tháng và mùa.

Đặt và trả lời câu hỏi Bằng gì? Dấu chấm, dấu hai chấm.

CHIỀU

1

2

3

Anh văn

Rèn TLV

GDNGLL

 

 

“Bác Hồ những bài học về ĐĐ, LS” (Bài 9: Các dân tộc phải đoàn kết – tiết 2).

Thứ 6

……

SÁNG

1

2

3

4

Anh văn

TL văn

Toán

GDTT

 

Nói, viết về bảo vệ môi trường.

Luyện tập chung.

KNS Chủ đề 6: Giải quyết mâu thuẫn – tiết 2.

CHIỀU