giáo án lớp 3 tuần 34 chân trời sáng tạo

giáo án lớp 3 tuần 34 chân trời sáng tạo

KẾ HOẠCH BÀI DẠY

Hoạt động giáo dục: Sinh hoạt dưới cờ                                 Lớp: 3/…

Tên bài học: Tham gia kỉ niệm sinh nhật Bác Hồ                  Số tiết: 1 tiết

Thời gian thực hiện: Ngày …… tháng …… năm ……

 1. Yêu cầu cần đạt:

– Học sinh được tham gia kỉ niệm sinh nhật Bác Hồ.

­a. Năng lực:

– Rèn luyện kĩ năng hợp tác trong hoạt động: tính tự chủ, tự tin, tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỉ luật, biết lắng nghe.

b.­ Phẩm chất:

– Phẩm chất chăm chỉ: Thể hiện trong nề nếp, gọn gàng trong sinh hoạt.

– Phẩm chất trách nhiệm: Lập được kế hoạch rèn luyện đức tính cần có phù hợp với nghề em yêu thích và tham gia các hoạt động của trường, lớp trong chủ đề “Những người sống quanh em và nghề em yêu thích”.

 2. Đồ dùng dạy học:

– Ghế, mũ cho HS khi sinh hoạt dưới cờ.

3. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
1. Chào cờ: (15 phút)  

– Nhà trường tổ chức lễ sinh hoạt dưới cờ đầu tuần:

+ Ổn định tổ chức.

+ Chỉnh đốn trang phục, đội ngũ.

+ Đứng nghiêm trang.

+ Thực hiện nghi lễ chào cờ, hát Quốc ca.

+ Tuyên bố lí do, giới thiệu thành phần dự lễ chào cờ chương trình của tiết chào cờ.

+ Nhận xét và phát động các phong trào thi đua của trường.
– HS điều khiển lễ chào cờ.
2. Đánh giá lại hoạt động của trường trong tuần qua và công việc tuần mới: (7 phút)  
– TPT mời Lớp trực tuần nhận xét thi đua. – Lớp trực tuần nhận xét thi đua các lớp trong tuần qua.

– TPT hoặc đại diện BGH nhận xét bổ sung và triển khai các công việc tuần mới.

– HS nghe.

3. Kết nối với sinh hoạt theo chủ đề: (15 phút) Tham gia kỉ niệm sinh nhật Bác Hồ.  
– Nhắc nhở HS những HS tham gia tiết mục hát, múa, kể chuyện,…. về Bác Hồ chuẩn bị tâm thế sẵn sàng lên biểu diễn. – HS tham gia tiết mục hát, múa, kể chuyện,…. về Bác Hồ chuẩn bị tâm thế sẵn sàng lên biểu diễn.
– GV nhắc HS cả lớp giữ trật tự, chú ý theo dõi và tham gia tích cực các hoạt động của lễ kỉ niệm sinh nhật Bác Hồ. – Cả lớp giữ trật tự, chú ý theo dõi và tham gia tích cực các hoạt động của lễ kỉ niệm sinh nhật Bác Hồ.
Yêu cầu HS ghi nhớ những tiết mục, câu chuyện, nội dung mà mình ấn tượng nhất để chia sẻ với bạn và gia đình. – HS ghi nhớ những tiết mục, câu chuyện, nội dung mà mình ấn tượng nhất để chia sẻ với bạn và gia đình.
– GV tổng kết hoạt động.  

4. Điều chỉnh sau bài dạy:

KẾ HOẠCH BÀI DẠY

Môn học: Tiếng Việt                                        Lớp: 3/…

Chủ điểm: Một mái nhà chung

Tên bài học: Cóc kiện Trời                               Số tiết: 4 tiết

Tiết 1 (đọc): Cóc kiện Trời

Thời gian thực hiện: Ngày …… tháng …… năm ……

 1. Yêu cầu cần đạt:

– Nêu đúng tên các con vật trong bức tranh, đoán chuyện xảy ra với chúng; nêu được phỏng đoán về nội dung bài đọc qua tên bài và tranh minh hoạ.

– Đọc trôi chảy bài đọc, ngắt nghỉ đúng dấu câu, đúng logic ngữ nghĩa; đọc lời người dẫn chuyện và lời các nhân vật với giọng phù hợp.

– Trả lời được các câu hỏi tìm hiểu bài.

– Hiểu được nội dung bài: Nhờ quyết tâm và biết đấu tranh cho cuộc sống của muôn loài nên Cóc và các bạn đã chiến thắng đội quân hùng hậu của Trời, buộc trời phải làm mưa mang lại sự sống cho vạn vật ở trần gian.

a.­ Năng lực:

– Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, đọc bài và trả lời các câu hỏi. Nêu được nội dung bài.

– Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế, tìm tòi, phát hiện giải quyết các nhiệm vụ trong cuộc sống.

– Năng lực giao tiếp và hợp tác: tham gia đọc trong nhóm.

­b. Phẩm chất:

– Bồi dưỡng phẩm chất yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.

 2. Đồ dùng dạy học:

­a. GV:

– SGV, SGK.

– Tranh ảnh, video clip về truyện Cóc kiện Trời (nếu có).

­b. Học sinh: SGK.

­c. Phương pháp, kĩ thuật dạy học:

– Phương pháp hỏi đáp, quan sát, thảo luận nhóm.

– Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày 1 phút, động não, chia sẻ nhóm đôi.

3. Các hoạt động dạy học chủ yếu: