giáo án lớp 3 tuần34 tích hợp đầy đủ

giáo án lớp 3 tuần34 tích hợp đầy đủ

giáo án lớp 3 tuần34 tích hợp đầy đủ

NGÀY

BUỔI

TIẾT

MÔN

BÀI

Thứ 2

……

SÁNG

1

2

3

4

Chào cờ

Tập đọc – KC

Tập đọc – KC

Toán

 

Sự tích chú Cuội cung trăng.

Sự tích chú Cuội cung trăng.

Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100.000 (tiếp theo).

CHIỀU

1

2

3

Đạo đức

TNXH

Thể dục

Dành cho địa phương: Không nói dối.

Bề mặt lục địa.

 

Thứ 3

……

SÁNG

1

2

3

4

Chính tả

Anh văn

Âm nhạc

Toán

Thì thầm.

 

 

Ôn tập về đại lượng.

CHIỀU

1

2

3

Mĩ thuật

Tin học

Rèn toán

 

 

 

Thứ 4

……

SÁNG

1

2

3

4

Tập đọc

Tin học

Toán

Tập viết

Mưa.

 

Ôn tập về hình học.

Ôn chữ hoa A, M, N, V.

CHIỀU

1

2

3

Anh văn

Thể dục

Thủ công

 

 

Ôn tập chủ đề: Đan nan và làm đồ chơi đơn giản.

Thứ 5

……

SÁNG

1

2

3

4

Chính tả

Toán

TNXH

LTVC

Dòng suối thức.

Ôn tập về hình học (tiếp theo).

Bề mặt lục địa (tiếp theo).

Từ ngữ về thiên nhiên. Dấu chấm, dấu phẩy.

CHIỀU

1

2

3

Anh văn

Rèn TLV

GDNGLL

 

 

Nghe kể chuyện chiến thắng 30/4/1975 giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.

Thứ 6

……

SÁNG

1

2

3

4

Anh văn

TL văn

Toán

GDTT

 

Nghe – kể: Vươn tới các vì sao.

Ôn tập về giải toán.

Sinh hoạt lớp

CHIỀU