giáo án lớp 3 tuần35 tích hợp đầy đủ

giáo án lớp 3 tuần35 tích hợp đầy đủ

giáo án lớp 3 tuần35 tích hợp đầy đủ

NGÀY

BUỔI

TIẾT

MÔN

BÀI

Thứ 2

……

SÁNG

1

2

3

4

Chào cờ

Tập đọc – KC

Tập đọc – KC

Toán

 

Ôn tập kiểm tra cuối học kì 2 tiết 1.

Ôn tập kiểm tra cuối học kì 2 tiết 2.

Ôn tập về giải toán (tiếp theo).

CHIỀU

1

2

3

Đạo đức

TNXH

Thể dục

Thực hành kĩ năng cuối học kì 2.

Ôn tập kiểm tra học kì 2.

 

Thứ 3

……

SÁNG

1

2

3

4

Chính tả

Anh văn

Âm nhạc

Toán

Ôn tập kiểm tra cuối học kì 2 tiết 3.

 

 

Luyện tập chung.

CHIỀU

1

2

3

Mĩ thuật

Tin học

Rèn toán

 

 

 

Thứ 4

……

SÁNG

1

2

3

4

Tập đọc

Tin học

Toán

Tập viết

Ôn tập kiểm tra cuối học kì 2 tiết 4.

 

Luyện tập chung.

Ôn tập kiểm tra cuối học kì 2 tiết 5.

CHIỀU

1

2

3

Anh văn

Thể dục

Thủ công

 

 

Ôn tập chủ đề: Đan nan và làm đồ chơi đơn giản (tiết 2).

Thứ 5

……

SÁNG

1

2

3

4

Chính tả

Toán

TNXH

LTVC

Ôn tập kiểm tra cuối học kì 2 tiết 6.

Luyện tập chung.

Ôn tập kiểm tra học kì 2 (tiếp theo).

Ôn tập kiểm tra cuối học kì 2 tiết 7 (Kiểm tra đọc).

CHIỀU

1

2

3

Anh văn

Rèn TLV

GDNGLL

 

 

Nghe kể chuyện tấm gương đạo đức của Bác Hồ.

Thứ 6

……

SÁNG

1

2

3

4

Anh văn

TL văn

Toán

GDTT

 

Ôn tập kiểm tra cuối học kì 2 tiết 8 (Kiểm tra viết).

Kiểm tra định kì (cuối học kì 2).

Sinh hoạt lớp

CHIỀU