giáo án lớp 3 tuần4 tích hợp đầy đủ

giáo án lớp 3 tuần4 tích hợp đầy đủ

giáo án lớp 3 tuần4 tích hợp đầy đủ

NGÀY

BUỔI

TIẾT

MÔN

BÀI

Thứ 2

……

SÁNG

1

2

3

4

Chào cờ

Tập đọc

Tập đọc – KC

Toán

 

Người mẹ

Người mẹ

Luyện tập chung

CHIỀU

1

2

3

Đạo đức

TNXH

Thể dục

Giữ lời hứa (tiết 2).

Hoạt động tuần hoàn

 

Thứ 3

……

SÁNG

1

2

3

4

Chính tả

Anh văn

Âm nhạc

Toán

 

Nghe – viết: Người mẹ

 

 

Kiểm tra

 

CHIỀU

1

2

3

Mĩ thuật

Tin học

Rèn toán

 

 

 

Thứ 4

……

SÁNG

1

2

3

4

Tập đọc

Tin học

Toán

Tập viết

Ông ngoại

 

Bảng nhân 6

Ôn chữ hoa C

CHIỀU

1

2

3

Anh văn

Thể dục

Thủ công

 

 

Gấp con ếch (tiếp theo).

Thứ 5

……

SÁNG

1

2

3

4

Chính tả

Toán

TNXH

LTVC

Nghe – viết: Ông ngoại

Luyện tập

Vệ sinh cơ quan tuần hoàn

Từ ngữ về gia đình. Ôn tập câu Ai là gì?

CHIỀU

1

2

3

Anh văn

Rèn TLV

GDNGLL

 

 

 

“Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống” (Bài 1: Chiếc vòng bạc – tiết 2)

Thứ 6

……

SÁNG

1

2

3

4

Anh văn

TL văn

Toán

GDTT

 

Nghe – kể: Dại gì mà đổi.

Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (không nhớ)

Sinh hoạt lớp.

CHIỀU