giáo án lớp 3 tuần5 tích hợp đầy đủ

giáo án lớp 3 tuần5 tích hợp đầy đủ

giáo án lớp 3 tuần5 tích hợp đầy đủ

NGÀY

BUỔI

TIẾT

MÔN

BÀI

Thứ 2

……

SÁNG

1

2

3

4

Chào cờ

Tập đọc

Tập đọc – KC

Toán

 

Người lính dũng cảm

Người lính dũng cảm

Nhân số có 2 chữ số với số có 1 chữ số (có nhớ)

CHIỀU

1

2

3

Đạo đức

TNXH

Thể dục

Tự làm lấy việc của mình (tiết 1).

Phòng bệnh tim mạch

 

Thứ 3

……

SÁNG

1

2

3

4

Chính tả

Anh văn

Âm nhạc

Toán

Nghe – viết: Người lính dũng cảm

 

 

Luyện tập

CHIỀU

1

2

3

Mĩ thuật

Tin học

Rèn toán

 

 

 

Thứ 4

……

SÁNG

1

2

3

4

Tập đọc

Tin học

Toán

Tập viết

Cuộc họp của chữ viết

 

Bảng chia 6

Ôn chữ hoa C (tiếp theo)

CHIỀU

1

2

3

Anh văn

Thể dục

Thủ công

 

 

Gấp, cắt, dán ngôi sao năm cánh và lá cờ đỏ sao vàng.

Thứ 5

……

SÁNG

1

2

3

4

Chính tả

Toán

TNXH

LTVC

Tập – chép: Mùa thu của em

Luyện tập

Hoạt động bài tiết nước tiểu

So sánh

CHIỀU

1

2

3

Anh văn

Rèn TLV

GDNGLL

 

 

Kể chuyện về tấm gương bạn tốt

Thứ 6

……

SÁNG

1

2

3

4

Anh văn

TL văn

Toán

GDTT

 

Kiểm tra bài viết (Kể về gia đình)

Tìm một trong các phần bằng nhau của một số.

Sinh hoạt lớp.