giáo án lớp 3 tuần6 tích hợp đầy đủ

giáo án lớp 3 tuần6 tích hợp đầy đủ

giáo án lớp 3 tuần6 tích hợp đầy đủ

NGÀY

BUỔI

TIẾT

MÔN

BÀI

Thứ 2

……

SÁNG

1

2

3

4

Chào cờ

Tập đọc

Tập đọc – KC

Toán

 

Bài tập làm văn

 

Luyện tập

CHIỀU

1

2

3

Đạo đức

TNXH

Thể dục

Tự làm lấy việc của mình (tiết 2).

Vệ sinh cơ quan bài tiết nước tiểu

 

Thứ 3

……

SÁNG

1

2

3

4

Chính tả

Anh văn

Âm nhạc

Toán

Bài tập làm văn

 

 

Chia số có 2 chữ số cho số có 1 chữ số

CHIỀU

1

2

3

Mĩ thuật

Tin học

Rèn toán

 

 

 

Thứ 4

……

SÁNG

1

2

3

4

Tập đọc

Tin học

Toán

Tập viết

Nhớ lại buổi đầu đi học

 

Luyện tập

Ôn chữ hoa D, Đ

CHIỀU

1

2

3

Anh văn

Thể dục

Thủ công

 

 

Gấp, cắt, dán ngôi sao năm cánh và lá cờ đỏ sao vàng (tiết 2).

Thứ 5

……

SÁNG

1

2

3

4

Chính tả

Toán

TNXH

LTVC

Nhớ lại buổi đầu đi học

Phép chia hết, phép chia có dư

Cơ quan thần kinh

Từ ngữ về trường học. Dấu phẩy

CHIỀU

1

2

3

Anh văn

Rèn TLV

GDNGLL

 

 

“BH, bài học đạo đức, lối sống” (Bài 2: Bát chè sẻ đôi-tiết 1)

Thứ 6

……

SÁNG

1

2

3

Anh văn

TL văn

Toán

 

Nghe – kể: Kể lại buổi đầu em đi học

Luyện tập