giáo án lớp 3 tuần7 tích hợp đầy đủ

giáo án lớp 3 tuần7 tích hợp đầy đủ

giáo án lớp 3 tuần7 tích hợp đầy đủ

NGÀY

BUỔI

TIẾT

MÔN

BÀI

Thứ 2

……

SÁNG

1

2

3

4

Chào cờ

Tập đọc

Tập đọc – KC

Toán

 

Trận bóng dưới lòng đường

Trận bóng dưới lòng đường

Bảng nhân 7

CHIỀU

1

2

3

Đạo đức

TNXH

Thể dục

Quan tâm, chăm sóc ông bà, cha mẹ, anh chị em.

Hoạt động thần kinh

 

Thứ 3

……

SÁNG

1

2

3

4

Chính tả

Anh văn

Âm nhạc

Toán

Tập chép: Trận bóng dưới lòng đường

 

 

Luyện tập

CHIỀU

1

2

3

Mĩ thuật

Tin học

Rèn toán

 

 

 

Thứ 4

……

SÁNG

1

2

3

4

Tập đọc

Tin học

Toán

Tập viết

Bận

 

Gấp một số lên nhiều lần

Ôn chữ hoa E, Ê

CHIỀU

1

2

3

Anh văn

Thể dục

Thủ công

 

 

Gấp, cắt, dán bông hoa

Thứ 5

……

SÁNG

1

2

3

4

Chính tả

Toán

TNXH

LTVC

Nghe – viết: Bận

Luyện tập

Hoạt động thần kinh (tiếp theo)

Ôn về từ chỉ hoạt động, trạng thái. So sánh.

CHIỀU

1

2

3

Anh văn

Rèn TLV

GDNGLL

 

 

Kể về tấm gương bạn tốt (tiếp theo).

Thứ 6

……

SÁNG

1

2

3

4

Anh văn

TL văn

Toán

GDTT

 

Nghe – kể: Không nở nhìn. Tập tổ chức cuộc họp

Bảng chia 7

GDKNS Chủ đề 2: Tự lập (tiết 1)

CHIỀU