giáo án lớp 3 tuần 8 chân trời sáng tạo nguyên cả tuần

giáo án lớp 3 tuần 8 chân trời sáng tạo nguyên cả tuần của tonghoptieuhoc. Vì bài soạn lớp 3 chương trình mới có gì sơ xuất mong thông cảm.

KẾ HOẠCH BÀI DẠY

                                               Hoạt động giáo dục: Sinh hoạt dưới cờ                        Lớp: 3/…

                                               Tên bài học: Tham gia tổng kết hoạt động chủ đề “An toàn trong cuộc sống”            Số tiết: 1 tiết

                                               Thời gian thực hiện: Ngày …… tháng …… năm ……

 

1. Yêu cầu cần đạt:

– Học sinh được tham gia tổng kết hoạt động chủ đề “An toàn trong cuộc sống”.

a.­ Năng lực:

– Rèn luyện kĩ năng hợp tác trong hoạt động: tính tự chủ, tự tin, tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỉ luật, biết lắng nghe.

b.­ Phẩm chất:

– Phẩm chất chăm chỉ: Thể hiện trong nề nếp, gọn gàng trong sinh hoạt.

– Phẩm chất nhân ái: Làm được những việc thể hiện sự kính yêu thầy cô.

2. Đồ dùng dạy học:

– Ghế, mũ cho HS khi sinh hoạt dưới cờ.

3. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1. Chào cờ: (15 phút)  

– Nhà trường tổ chức lễ sinh hoạt dưới cờ đầu tuần:

+ Ổn định tổ chức.

+ Chỉnh đốn trang phục, đội ngũ.

+ Đứng nghiêm trang.

+ Thực hiện nghi lễ chào cờ, hát Quốc ca.

+ Tuyên bố lí do, giới thiệu thành phần dự lễ chào cờ chương trình của tiết chào cờ.

+ Nhận xét và phát động các phong trào thi đua của trường.

– HS điều khiển lễ chào cờ.
2. Đánh giá lại hoạt động của trường trong tuần qua và công việc tuần mới: (7 phút)  
– TPT mời Lớp trực tuần nhận xét thi đua. – Lớp trực tuần nhận xét thi đua các lớp trong tuần qua.
– TPT hoặc đại diện BGH nhận xét bổ sung và triển khai các công việc tuần mới. – HS nghe.

3. Kết nối với sinh hoạt theo chủ đề: (15 phút) Tham gia tổng kết hoạt động chủ đề “An toàn trong cuộc sống”.

 
– GV khối lớp 3 cần phối hợp với Ban Giám hiệu, Tổng phụ trách Đội để tổ chức lễ tổng kết các hoạt động theo chủ đề “An toàn trong cuộc sống” như: Đố vui về an toàn giao thông, trình diễn các tiểu phẩm về vệ sinh an toàn thực phẩm. – HS tham gia lễ tổng kết các hoạt động theo chủ đề “Vì một cuộc sống an toàn”.
– GV nhắc nhở HS tham gia buổi Sinh hoạt dưới cờ với ý thức nghiêm túc, thái độ nhiệt tình, cổ vũ bạn bè, anh chị em trong lễ tổng kết và ghi lại những điều cần lưu ý để đảm bảo cuộc sống an toàn sau lễ tổng kết. – Tham gia buổi Sinh hoạt dưới cờ với ý thức nghiêm túc, thái độ nhiệt tình, cổ vũ bạn bè, anh chị em trong lễ tổng kết.
– GV tổng kết hoạt động.  

4. Điều chỉnh sau bài dạy:

KẾ HOẠCH BÀI DẠY

                                                                               Môn học: Tiếng Việt                               Lớp: 3/…

                                                    Chủ điểm: Em là đội viên

                                                    Tên bài học: Ngày em vào Đội               Số tiết: 4 tiết

                                                    Tiết 1 (đọc): Ngày em vào Đội

                                                    Thời gian thực hiện: Ngày …… tháng …… năm ……

1. Yêu cầu cần đạt:

– Chia sẻ về một niềm vui của em ở trường; nêu được phỏng đoán của bản thân về nội dung bài qua tên bài, hoạt động khởi động và tranh minh họa.

– Đọc trôi chảy bài đọc thơ, ngắt nghỉ hơi đúng nhịp thơ, đúng logic ngữ nghĩa.

– Trả lời được các câu hỏi tìm hiểu bài.

– Hiểu được nội dung bài: Cảm xúc, những lời dặn dò, mong mỏi, hi vọng và tin yêu của chị dành cho em trong ngày em vào Đội.

­a. Năng lực:

– Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, đọc bài và trả lời các câu hỏi. Nêu được nội dung bài.

– Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế, tìm tòi, phát hiện giải quyết các nhiệm vụ trong cuộc sống.

– Năng lực giao tiếp và hợp tác: tham gia đọc trong nhóm.

­b. Phẩm chất:

– Bồi dưỡng phẩm chất yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trách nhiệm.

2. Đồ dùng dạy học:

­a. GV:

– SGV, SGK, tranh ảnh, video clip về hoạt động của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.

­b. Học sinh: SGK.

­c. Phương pháp, kĩ thuật dạy học:

– Phương pháp hỏi đáp, quan sát, thảo luận nhóm.

– Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày 1 phút, động não, chia sẻ nhóm đôi.

3. Các hoạt động dạy học chủ yếu: