giáo án lớp 3 tuần8 tích hợp đầy đủ

giáo án lớp 3 tuần8 tích hợp đầy đủ

giáo án lớp 3 tuần8 tích hợp đầy đủ

NGÀY

BUỔI

TIẾT

MÔN

BÀI

Thứ 2

……

SÁNG

1

2

3

4

Chào cờ

Tập đọc

Tập đọc – KC

Toán

 

Các em nhỏ và cụ già

Các em nhỏ và cụ già

Luyện tập

CHIỀU

1

2

3

Đạo đức

TNXH

Thể dục

Quan tâm, chăm sóc ông bà, cha mẹ, anh chị em (t2).

Vệ sinh thần kinh

 

Thứ 3

……

SÁNG

1

2

3

4

Chính tả

Anh văn

Âm nhạc

Toán

Các em nhỏ và cụ già

 

 

Giảm đi một số lần

CHIỀU

1

2

3

Mĩ thuật

Tin học

Rèn toán

 

 

 

Thứ 4

……

SÁNG

1

2

3

4

Tập đọc

Tin học

Toán

Tập viết

Tiếng ru.

 

Luyện tập.

Ôn chữ hoa G

CHIỀU

1

2

3

Anh văn

Thể dục

Thủ công

 

 

Gấp, cắt, dán bông hoa (tt)

Thứ 5

……

SÁNG

1

2

3

4

Chính tả

Toán

TNXH

LTVC

Tiếng ru.

Tìm số chia.

Vệ sinh thần kinh (tt)

Từ ngữ về cộng đồng. Ôn tập câu Ai làm gì?

CHIỀU

1

2

3

Anh văn

Rèn TLV

GDNGLL

 

 

“Bác Hồ, bài học đạo đức, lối sống” (Bài 2: Bát chè sẻ đôi – tiết 2)

Thứ 6

……

SÁNG

1

2

3

4

Anh văn

TL văn

Toán

GDTT

 

Kể về người hàng xóm

Luyện tập

GDKNS Chủ đề 2: Tự lập (t2)