giáo án lớp 3 tuần 9 chân trời sáng tạo nguyên cả tuần

giáo án lớp 3 tuần 9 chân trời sáng tạo nguyên cả tuần

KẾ HOẠCH BÀI DẠY

               Hoạt động giáo dục: Sinh hoạt dưới cờ                                    Lớp: 3/…

               Tên bài học: Tham gia tháng hành động “Em là học sinh thân thiện”    Số tiết: 1 tiết

               Thời gian thực hiện: Ngày …… tháng …… năm ……

 1. Yêu cầu cần đạt:

– Đăng kí tham gia, lựa chọn và chuẩn bị, biểu diễn các tiết mục văn nghệ của lớp với chủ đề “Em là học sinh thân thiện” để tham gia vào chương trình văn nghệ của nhà trường.

– Ghi nhớ những nội dung mà mình cần phải thực hiện trong tháng hành động để trở thành HS thân thiện.

a.­ Năng lực:

– Rèn luyện kĩ năng hợp tác trong hoạt động: tính tự chủ, tự tin, tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỉ luật, biết lắng nghe.

­b. Phẩm chất:

– Phẩm chất chăm chỉ: Thể hiện trong nề nếp, gọn gàng trong sinh hoạt.

– Phẩm chất nhân ái: Yêu quý bạn bè.

2. Đồ dùng dạy học:

– Ghế, mũ cho HS khi sinh hoạt dưới cờ.

3. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Chào cờ: (15 phút)  

– Nhà trường tổ chức lễ sinh hoạt dưới cờ đầu tuần:

+ Ổn định tổ chức.

+ Chỉnh đốn trang phục, đội ngũ.

+ Đứng nghiêm trang.

+ Thực hiện nghi lễ chào cờ, hát Quốc ca.

+ Tuyên bố lí do, giới thiệu thành phần dự lễ chào cờ chương trình của tiết chào cờ.

+ Nhận xét và phát động các phong trào thi đua của trường.

– HS điều khiển lễ chào cờ.
2. Đánh giá lại hoạt động của trường trong tuần qua và công việc tuần mới: (7 phút)  
– TPT mời Lớp trực tuần nhận xét thi đua. – Lớp trực tuần nhận xét thi đua các lớp trong tuần qua.
– TPT hoặc đại diện BGH nhận xét bổ sung và triển khai các công việc tuần mới. – HS nghe.
3. Kết nối với sinh hoạt theo chủ đề: (15 phút) Tham gia tháng hành động “Em là học sinh thân thiện”.
 
– Tổ chức cho HS đăng kí tham gia và lựa chọn các tiết mục văn nghệ của lớp với chủ đề “Em là HS thân thiện” để tham gia vào chương trình văn nghệ của nhà trường. – HS đăng kí tham gia các tiết mục văn nghệ.
– Tổ chức cho HS chuẩn bị các tiết mục văn nghệ để tham gia tháng hành động “Em là HS thân thiện” theo đăng kí. – HS chuẩn bị các tiết mục văn nghệ như đăng kí.
– Tổ chức cho HS tham gia biểu diễn các tiết mục đã đăng kí; nhắc nhở HS khác giữ gìn trật tự và theo dõi, cổ vũ cho các tiết mục trong chương trình.

– HS tham gia biểu diễn các tiết mục đăng kí.

– HS khác ngồi vào vị trí của lớp, giữ trật tự, lắng nghe.

– Yêu cầu HS lắng nghe và ghi nhớ những nội dung mà mình cần phải thực hiện trong tháng hành động để trở thành HS thân thiện. – HS lắng nghe và ghi nhớ những nội dung mà mình cần phải thực hiện trong tháng hành động để trở thành HS thân thiện.
– GV tổng kết hoạt động.  

4. Điều chỉnh sau bài dạy: ………………………….

KẾ HOẠCH BÀI DẠY

                              Môn học: Tiếng Việt                                        Lớp: 3/…

                             Tên bài học: Ôn tập giữa học kì 1 (tiết 1)        Số tiết: 7 tiết

                             Thời gian thực hiện: Ngày …… tháng …… năm ……

 1. Yêu cầu cần đạt:

– Ôn luyện lại các văn bản truyện đã học từ đầu học kì I: đọc thành tiếng một đoạn trong bài và trả lời câu hỏi về nội dung đoạn đọc hoặc nội dung bài.

– Ôn luyện viết chữ hoa: viết đúng các chữ Ă, Â, N, M, Đ, P, R, B hoa cỡ nhỏ, tên người, tên địa danh Việt Nam và câu ứng dụng.

a.­ Năng lực:

– Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, đọc bài và trả lời các câu hỏi, làm bài tập.

– Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế, tìm tòi, phát hiện giải quyết các nhiệm vụ trong cuộc sống.

– Năng lực giao tiếp và hợp tác: tham gia đọc trong nhóm.

b.­ Phẩm chất:

– Bồi dưỡng phẩm chất nhân ái, chăm chỉ, trách nhiệm.

2. Đồ dùng dạy học:

a.­ GV:

– SGV, SGK.

– Mẫu chữ viết hoa Ă, Â, N, M, Đ, P, R, B (cỡ nhỏ).

– Bản đồ hành chính Việt Nam và tranh ảnh về Nà Mạ, Đồng Tháp Mười (nếu có).

– Phiếu cho HS bốc thăm đoạn đọc và câu hỏi (nếu có).

­b. Học sinh: SGK.

c.­ Phương pháp, kĩ thuật dạy học:

– Phương pháp hỏi đáp, quan sát, thảo luận nhóm.

– Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày 1 phút, động não, chia sẻ nhóm đôi. 

3. Các hoạt động dạy học chủ yếu: