giáo án lớp 3 tuần9 tích hợp đầy đủ

giáo án lớp 3 tuần9 tích hợp đầy đủ

giáo án lớp 3 tuần9 tích hợp đầy đủ

NGÀY

BUỔI

TIẾT

MÔN

BÀI

Thứ 2

……

SÁNG

1

2

3

4

Chào cờ

Tập đọc

Tập đọc – KC

Toán

 

Ôn tập giữa hk 1 (tiết 1)

Ôn tập giữa hk 1 (tiết 2)

Góc vuông, góc không vuông

CHIỀU

1

2

3

Đạo đức

TNXH

Thể dục

Chia sẽ vui buồn cùng bạn. (tiết 1)

Ôn tập: Con người và sức khoẻ

 

Thứ 3

……

SÁNG

1

2

3

4

Chính tả

Anh văn

Âm nhạc

Toán

Ôn tập giữa hk 1 (tiết 3)

 

 

Thực hành nhận biết, vẽ góc vuông bằng ê ke

CHIỀU

1

2

3

Mĩ thuật

Tin học

Rèn toán

 

 

 

Thứ 4

……

SÁNG

1

2

3

4

Tập đọc

Tin học

Toán

Tập viết

Ôn tập giữa hk 1 (tiết 4)

 

Đề-ca-mét. Héc-tô-mét

Ôn tập giữa hk 1 (tiết 5).

CHIỀU

1

2

3

AV

Thể dục

Thủ công

 

 

Ôn tập phối hợp gấp, cắt, dán hình

Thứ 5

……

SÁNG

1

2

3

4

Chính tả

Toán

TNXH

LTVC

Ôn tập giữa hk 1 (tiết 6)

Bảng đơn vị đo độ dài

Ôt: Con người, sức khoẻ (tt)

Ôn tập giữa hk 1 (tiết 7)

CHIỀU

1

2

3

AV

Rèn TLV

GDNGLL

 

 

Hội vui học tập

Thứ 6

……

SÁNG

1

2

3

4

Anh văn

TL văn

Toán

GDTT

 

Ôn tập giữa hk 1 (tiết 8,9)

Luyện tập

SHL