Giáo án lớp 4 tuần10 tích hợp đầy đủ

Giáo án lớp 4 tuần10 tích hợp đầy đủ

Giáo án lớp 4 tuần10

NGÀY

MÔN

TIẾT

BÀI

Thứ 2

09.11

Tập đọc

Toán

Anh văn

Đạo đức

Chào cờ

19

46

 

10

Ôn tập giữa học kì 1 (tiết 1)

Luyện tập

 

Tiết kiệm thời giờ (tiếp theo).

Thứ 3

10.11

Chính tả

Thể dục

Toán

Mỹ thuật

Luyện từ & câu

Khoa học

10

 

47

 

19

19

Ôn tập giữa học kì 1 (tiết 2)

 

Luyện tập chung

 

Ôn tập giữa học kì 1 (tiết 3)

Ôn tập: Con người và sức khoẻ (tiếp theo)

Thứ 4

11.11

Tập đọc

Tin học

Anh văn

Tập làm văn

Toán

Lịch sử

20

 

 

19

48

10

Ôn tập giữa học kì 1 (tiết 4)

 

 

Ôn tập giữa học kì 1 (tiết 5)

Kiểm tra định kì giữa kì 1.

Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ nhất (Năm 981)

Thứ 5

12.11

Luyện từ & câu

Kỹ Thuật

Nhạc

Thể dục

Toán

Khoa học

20

10

 

 

49

20

Ôn tập giữa học kì 1 (tiết 6)

Khâu viền đường gấp mép vải bằng mũi khâu đột thưa

 

 

Nhân với số có một chữ số

Nước có những tính chất gì?

Thứ 6

13.11

Tập làm văn

Toán

Kể chuyện

Địa lí

HĐTT

20

50

10

10

Ôn tập giữa học kì 1 (tiết 7)

Tính chất giao hoán của phép nhân

Ôn tập giữa học kì 1 (tiết 8)

Thành phố Đà Lạt