giáo án lớp 4 tuần13 tích hợp đầy đủ

Giáo án lớp 4 tuần13 tích hợp đầy đủ.

Giáo án lớp 4 tuần13 tích hợp đầy đủ.

TUẦN 13

LỊCH BÁO GIẢNG

NGÀY

MÔN

TIẾT

BÀI

Thứ 2

30.11

Tập đọc

Toán

Anh văn

Đạo đức

HĐNGLL

Chào cờ

25

61

 

13

 

 

 

Người tìm đường lên các vì sao

Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11

 

Hiếu thảo với ông bà, cha mẹ (tiếp theo)

 

 

Thứ 3

01.12

Chính tả

Thể dục

Toán

Mỹ thuật

 Luyện từ & câu

Khoa học

 

13

 

62

 

25

25

 

 

 

Nhớ – viết: Người tìm đường lên các vì sao

 

Nhân với số có ba chữ số

 

Mở rộng vốn từ : Ý chí – Nghị lực

Nước bị ô nhiễm

 

Thứ 4

02.12

Tập đọc

Tin học

Anh văn

Tập làm văn

Toán

Lịch sử

 

26

 

 

25

63

13

 

Văn hay chữ tốt

 

 

Trả bài văn kể chuyện

Nhân với số có ba chữ số

Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược ………lần II

Thứ 5

03.12

Luyện từ & câu

Kỹ Thuật

Nhạc

Thể dục

Toán

Khoa học

26

13

 

 

64

26

Câu hỏi và dấu chấm hỏi

Thêu móc xích.

 

 

Luyện tập

Nguyên nhân làm nước bị ô nhiễm

Thứ 6

04.12

Tập làm văn

Toán

Kể chuyện

Địa lí

HĐTT

26

65

13

13

Ôn tập văn kể chuyện

Luyện tập chung

Ôn tập kết bài trong bài văn kể chuyện

Người dân ở đồng bằng Bắc Bộ