giáo án lớp 4 tuần14 tích hợp đầy đủ

Giáo án lớp 4 tuần14 tích hợp đầy đủ

Giáo án lớp 4 tuần14 tích hợp đầy đủ

TUẦN 14

LỊCH BÁO GIẢNG

NGÀY

MÔN

TIẾT

BÀI

Thứ 2

07.12

Tập đọc

Toán

Anh văn

Đạo đức

HĐNGLL

Chào cờ

27

66

 

14

 

 

Chú đất nung

Chia một tổng cho một số

 

Biết ơn thầy giáo, cô giáo (Tiết 1)

 

Thứ 3

08.12

Chính tả

Thể dục

Toán

Mỹ thuật

Luyện từ & câu

Khoa học

14

 

67

 

27

27

Nghe – viết: Chiếc áo búp bê

 

Chia một số có một chữ số

 

Luyện tập về câu hỏi

Một số cách làm sạch nước

Thứ 4

09.12

Tập đọc

Tin học

Anh văn

Tập làm văn

Toán

Lịch sử

28

 

 

27

68

14

Chú đất nung (tiếp theo)

 

 

Thế nào là miêu tả?

Luyện tập

Nhà Trần thành lập

Thứ 5

10.12

Luyện từ & câu

Kỹ Thuật

Nhạc

Thể dục

Toán

Khoa học

28

14

 

 

69

28

Dùng câu hỏi vào mục đích khác

Thêu móc xích (tiết 2).

 

 

Chia một số cho một tích

Bảo vệ nguồn nước

Thứ 6

11.12

Tập làm văn

Toán

Kể chuyện

Địa lí

KNS

28

70

14

14

 

Cấu tạo bài văn tả đồ vật

Chia một tích cho một số

Búp bê của ai?

Hoạt động sản xuất của người dân ở Đồng bằng Bắc Bộ

Chủ đề 2 – tiết 2