giáo án lớp 4 tuần15 tích hợp đầy đủ

Giáo án lớp 4 tuần15 tích hợp đầy đủ

Giáo án lớp 4 tuần15 tích hợp đầy đủ.

TUẦN 15

LỊCH BÁO GIẢNG

NGÀY

MÔN

TIẾT

BÀI

Thứ 2

14.12

Tập đọc

Toán

Anh văn

Đạo đức

HĐNGLL

Chào cờ

29

71

 

15

 

 

Cánh diều tuổi thơ.

Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0.

 

Biết ơn thầy giáo, cô giáo (Tiết 2)

 

 

Thứ 3

15.12

Chính tả

Thể dục

Toán

Mỹ thuật

Luyện từ & câu

Khoa học

15

 

72

 

29

29

Nghe – viết: Cánh diều tuổi thơ.

 

Chia cho số có hai chữ số.

 

Mở rộng vốn từ: Đồ chơi- Trò chơi.

Tiết kiệm nước.

Thứ 4

16.12

Tập đọc

Tin học

Anh văn

Tập làm văn

Toán

Lịch sử

30

 

 

29

73

15

Tuổi Ngựa.

 

 

Luyện miêu tả dồ vật.

Chia cho số có hai chữ số (tiếp theo).

Nhà Trần và việc đắp đê

Thứ 5

17.12

Luyện từ & câu

Nhạc

Toán

Thể dục

Kỹ Thuật

Khoa học

30

 

74

 

15

30

Giữ phép lịch sự khi đặt câu hỏi.

 

Luyện tập.

 

Cắt khâu thêu sản phẩm tự chọn.

Làm thế nào để biết có không khí.

Thứ 6

18.12

Tập làm văn

Toán

Kể chuyện

Địa lí

 

KNS

30

75

15

15

Quan sát đồ vật.

Chia cho số có hai chữ số (tiếp theo).

Kể chuyện đã nghe, đã đọc.

Hoạt động sản xuất của người dân ở Đồng bằng Bắc Bộ (tiếp theo)

Chủ đề 3 – tiết 1