giáo án lớp 4 tuần16 tích hợp đầy đủ

Giáo án lớp 4 tuần16 tích hợp đầy đủ.

Giáo án lớp 4 tuần16 tích hợp đầy đủ.

TUẦN 16

LỊCH BÁO GIẢNG

NGÀY

MÔN

TIẾT

BÀI

Thứ 2

21.12

Tập đọc

Toán

Anh văn

Đạo đức

TTHCM

Chào cờ

31

76

 

16

 

Kéo co.

Luyện tập.

 

Yêu lao động

Bài 4 – tiết 1

Thứ 3

22.12

Chính tả

Thể dục

Toán

Mỹ thuật

Luyện từ & câu

Khoa học

16

 

77

 

31

31

Nghe – viết: Kéo co.

 

Thương có chữ số 0.

 

Mở rộng vốn từ: Đồ chơi- Trò chơi.

Không khí có những tính chất gì.

Thứ 4

23.12

Tập đọc

Tin học

Anh văn

Tập làm văn

Toán

Lịch sử

32

 

 

31

78

16

Trong quán ăn “Ba cá bống”.

 

 

Luyện tập giới thiệu địa phương.

Chia cho số có ba chữ số.

Cuộc kháng chiến chống quân Mông – Nguyên

Thứ 5

24.12

Luyện từ & câu

Kỹ Thuật

Nhạc

Thể dục

Toán

Khoa học

32

16

 

 

79

32

Câu kể.

Cắt khâu thêu sản phẩm tự chọn (tiếp theo).

 

 

Luyện tập.

Không khí gồm những thành phần nào.

Thứ 6

25.12

Tập làm văn

Toán

Kể chuyện

Địa lí

HĐTT

32

80

16

16

Luyện tập miêu tả đồ vật.

Chia cho số có ba chữ số (tiếp theo).

Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia         

Thủ đô Hà Nội