giáo án lớp 4 tuần17 tích hợp đầy đủ

Giáo án lớp 4 tuần17 tích hợp đầy đủ

Giáo án lớp 4 tuần17 tích hợp đầy đủ

TUẦN 17

LỊCH BÁO GIẢNG

NGÀY

MÔN

TIẾT

BÀI

Thứ 2

28.12

Tập đọc

Toán

Anh văn

Đạo đức

HĐNGLL

Chào cờ

33

81

 

17

 

 

Rất nhiều mặt trăng.

Luyện tập.

 

Yêu lao động (Tiết 2)

 

 

Thứ 3

29.12

Chính tả

Thể dục

Toán

Mỹ thuật

Luyện từ & câu

Khoa học

17

 

82

 

33

33

Nghe – viết: Mùa đông trên rẻo cao.

 

Luyện tập chung.

 

Câu kể Ai làm gì?

Ôn tập.

Thứ 4

30.12

Tập đọc

Tin học

Anh văn

Tập làm văn

Toán

Lịch sử

34

 

 

33

83

17

Rất nhiều mặt trăng.

 

 

Đoạn văn trong bài văn miêu tả đồ vật.

Luyện tập chung.

Ôn tập học kì I

Thứ 5

31.12

Luyện từ & câu

Kỹ Thuật

Nhạc

Thể dục

Toán

Khoa học

34

17

 

 

84

34

Vị ngữ trong câu kể Ai làm gì?

Cắt khâu thêu sản phẩm tự chọn (tiếp theo).

 

 

Dấu hiệu chia hết cho 2, chia hết cho 5.

Kiểm tra học kì I.

Thứ 6

01.12

Tập làm văn

Toán

Kể chuyện

Địa lí

KNS

34

85

17

17

Luyện tập xây dựng đoạn văn miêu tả đồ…

Luyện tập.

Một phát minh nho nhỏ.

Ôn tập

Chủ đề 3 – tiết 2