giáo án lớp 4 tuần18 tích hợp đầy đủ

Giáo án lớp 4 tuần18 tích hợp đầy đủ

Giáo án lớp 4 tuần18 tích hợp đầy đủ.

TUẦN 18

LỊCH BÁO GIẢNG

NGÀY

MÔN

TIẾT

BÀI

Thứ 2

04.01

Tập đọc

Toán

Anh văn

Đạo đức

TTHCM

Chào cờ

35

86

 

18

 

 

Ôn tập cuối học kì I (Tiết 1).

Dấu hiệu chia hết cho 9.

 

Thực hành kĩ năng

Bài 4 – tiết 2

 

Thứ 3

05.01

Chính tả

Thể dục

Toán

Mỹ thuật

Luyện từ & câu

Khoa học

18

 

87

 

35

35

Ôn tập cuối học kì I (Tiết 2)

 

Dấu hiệu chia hết cho 3.

 

Ôn tập cuối học kì I (Tiết 3)

Không khí cần cho sự cháy.

Thứ 4

06.01

Tập đọc

Tin học

Anh văn

Tập làm văn

Toán

Lịch sử

36

 

 

35

88

18

Ôn tập cuối học kì I (Tiết 4)

 

 

Ôn tập cuối học kì I (Tiết 5)

Luyện tập

Ôn tập cuối kì I

Thứ 5

07.01

Luyện từ & câu

Nhạc

Toán

Thể dục

Kỹ Thuật

Khoa học

89

 

36

 

18

36

Ôn tập cuối học kì I (Tiết 6)

 

Luyện tập chung

 

Cắt khâu thêu sản phẩm tự chọn (tiếp theo).

Không khí cần cho sự sống.

Thứ 6

08.01

Tập làm văn

Toán

Kể chuyện

Địa lí

HĐTT

90

36

18

18

Kiểm tra đọc (Tiết 7)

Kiểm tra định kì cuối kì I

Kiểm tra viết (Tiết 8)

Ôn tập cuối kì I