giáo án lớp 4 tuần 21 tích hợp đầy đủ

giáo án lớp 4 tuần 21 tích hợp đầy đủ

giáo án lớp 4 tuần 21 tích hợp đầy đủ
TUẦN 21

LỊCH  BÁO GIẢNG

NGÀY

MÔN

TIẾT

BÀI

Thứ 2

25.01

Tập đọc

Toán

Anh văn

Đạo đức

HĐNGLL

Chào cờ

41

101

 

21

 

 

Anh hùng Lao động Trần Đại Nghĩa.

Rút gọn phân số.

 

Lịch sự với mọi người (tiết 1)

 

Thứ 3

26.01

Chính tả

Thể dục

Toán

Mỹ thuật

Luyện từ & câu

Khoa học

21

 

102

 

41

41

Nhớ – viết: Chuyện cổ tích về loài người.

 

Luyện tập.

 

Câu kể Ai thế nào?

Âm thanh

Thứ 4

27.01

Tập đọc

Tin học

Anh văn

Tập làm văn

Toán

Lịch sử

42

 

 

41

103

21

Bè xuôi sông La.

 

 

Trả bài văn miêu tả đồ vật.

Quy đồng mẫu số các phân số.

Nhà Hậu Lê và việc tổ chức quản lí đất nước

Thứ 5

28.01

Luyện từ & câu

Kỹ Thuật

Nhạc

Thể dục

Toán

Khoa học

42

21

 

 

104

42

Vị ngữ trong câu kể Ai thế nào?

Điều kiện ngoại cảnh của cây rau, hoa.

 

 

Quy đồng mẫu số các phân số (tiếp theo).

Sự lan truyền âm thanh.

Thứ 6

29.01

Tập làm văn

Toán

Kể chuyện

Địa lí

KNS

42

105

21

21

 

Cấu tạo bài văn miêu tả cây cối.

Luyện tập.

Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia.

Người dân ở đồng bằng Nam Bộ.

Chủ đề 4 – tiết 2