giáo án lớp 4 tuần22 tích hợp đầy đủ

giáo án lớp 4 tuần22 tích hợp đầy đủ

giáo án lớp 4 tuần22 tích hợp đầy đủ

TUẦN 22

LỊCH BÁO GIẢNG

NGÀY

MÔN

TIẾT

BÀI

Thứ 2

……

Tập đọc

Toán

Anh văn

Đạo đức

TTHCM

Chào cờ

43

106

 

22

 

 

Sầu riêng.

Luyện tập chung.

 

Lịch sự với mọi người (tiết 2)

Bài 5 – tiết 2

Thứ 3

……

Chính tả

Thể dục

Toán

Mỹ thuật

Luyện từ & câu

Khoa học

22

 

107

 

43

43

Nghe – viết: Sầu riêng.

 

So sánh hai phân số cùng mẫu số.

 

Chủ ngữ trong câu kể Ai thế nào?

Âm thanh trong cuộc sống

Thứ 4

……

Tập đọc

Tin học

Anh văn

Tập làm văn

Toán

Lịch sử

44

 

 

43

108

22

Chợ tết.

 

 

Luyện tập quan sát cây cối.

Luyện tập.

Trường học thời Hậu Lê.

Thứ 5

……

Luyện từ & câu

Kỹ Thuật

Nhạc

Thể dục

Toán

Khoa học

44

22

 

 

109

44

Mở rộng vốn từ: Cái đẹp.

Trồng cây rau, hoa.

 

 

So sánh hai phân số khác mẫu số.

Âm thanh trong cuộc sống (tiếp theo).

Thứ 6

……

Tập làm văn

Toán

Kể chuyện

Địa lí

HĐTT

44

110

22

22

 

Luyện tập miêu tả các bộ phận của cây cối.

Luyện tập.

Con vịt xấu xí.

Hoạt động sản xuất của người dân ở ĐBNB