giáo án lớp 4 tuần23 tích hợp đầy đủ

giáo án lớp 4 tuần23 tích hợp đầy đủ

giáo án lớp 4 tuần23 tích hợp đầy đủ
TUẦN 23

LỊCH BÁO GIẢNG

NGÀY

MÔN

TIẾT

BÀI

Thứ 2

……

Tập đọc

Toán

Anh văn

Đạo đức

TTHCM

Chào cờ

45

111

 

23

 

 

 

Hoa học trò.

Luyện tập chung.

 

Giữ gìn các công trình công cộng (tiết 1)

Bài 6 – tiết 1

 

Thứ 3

……

Chính tả

Thể dục

 Toán

Mỹ thuật

Luyện từ & câu

Khoa học

23

 

112

 

45

45

 

Nhớ – viết: Chợ tết.

 

Luyện tập chung.

 

Dấu gạch ngang

Ánh sáng

Thứ 4

……

Tập đọc

Tin học

Anh văn

Tập làm văn

Toán

Lịch sử

46

 

 

45

113

23

Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ.

 

 

Luyện tập miêu tả các bộ phận của cây cối.

Phép cộng phân số.

Văn học và khoa học thời Hậu Lê.

Thứ 5

……

Luyện từ & câu

Kỹ Thuật

Nhạc

Thể dục

Toán

Khoa học

46

23

 

 

114

46

Mở rộng vốn từ: Cái đẹp.

Trồng cây rau, hoa (tiếp theo).

 

 

Phép cộng phân số (tiếp theo).

Bóng tối.

Thứ 6

……

Tập làm văn

Toán

Kể chuyện

Địa lí

HĐTT

46

115

23

23

 

 

Đoạn văn trong bài văn miêu tả cây cối.

Luyện tập.

Kể chuyện đã nghe, đã đọc.

Hoạt động sản xuất của người dân ở ĐBNB (tiếp theo).