giáo án lớp 4 tuần24 tích hợp đầy đủ

giáo án lớp 4 tuần24 tích hợp đầy đủ

giáo án lớp 4 tuần24 tích hợp đầy đủ

TUẦN 24

LỊCH BÁO GIẢNG

NGÀY

MÔN

TIẾT

BÀI

Thứ 2

………

Tập đọc

Toán

Anh văn

Đạo đức

TTHCM

Chào cờ

47

116

 

24

 

 

Vẽ về cuộc sống an toàn.

Luyện tập.

 

Giữ gìn các công trình công cộng (tiết 2)

Bài 6 – tiết 2

 

Thứ 3

………

Chính tả

Thể dục

Toán

Mỹ thuật

Luyện từ & câu

Khoa học

24

 

117

 

47

47

Nghe – viết: Hoạ sĩ Tô Ngọc Vân.

 

Phép trừ phân số.

 

Câu kể Ai là gì?

Ánh sáng cần cho sự sống

Thứ 4

………

Tập đọc

Tin học

Anh văn

Tập làm văn

Toán

Lịch sử

48

 

 

47

118

24

Đoàn thuyền đánh cá.

 

 

Luyện tập xây dựng đoạn văn miêu tả cây cối.

Phép trừ phân số (tiếp theo).

Ôn tập.

Thứ 5

………

Luyện từ & câu

Kỹ Thuật

Nhạc

Thể dục

Toán

Khoa học

 

48

24

 

 

119

48

Vị ngữ trong câu kể Ai là gì?.

Chăm sóc rau, hoa.

 

 

Luyện tập.

Ánh sáng cần cho sự sống (tiếp theo).

Thứ 6

………

Tập làm văn

Toán

Kể chuyện

Địa lí

HĐTT

48

120

24

24

 

Ôn tập luyện tập xây dựng đoạn văn miêu tả cây cối.

Luyện tập chung.

Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia.

Thành phố Hồ Chí Minh