giáo án lớp 4 tuần26 tích hợp đầy đủ

giáo án lớp 4 tuần26 tích hợp đầy đủ

giáo án lớp 4 tuần26 tích hợp đầy đủ

TUẦN 26

LỊCH BÁO GIẢNG

NGÀY

MÔN

TIẾT

BÀI

Thứ 2

………

Tập đọc

Toán

Anh văn

Đạo đức

TTHCM

Chào cờ

51

126

 

26

 

 

Thắng biển.

Luyện tập.

 

Tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo (tiết 1)

Bài 7 – tiết 1

 

Thứ 3

………

Chính tả

Thể dục

Toán

Mỹ thuật

Luyện từ & câu

Khoa học

26

 

127

 

51

51

Nghe – viết: Thắng biển.

 

Luyện tập.

 

Luyện tập về câu kể Ai là gì?

Nóng lạnh và nhiệt độ (tiếp theo).

Thứ 4

………

Tập đọc

Tin học

Anh văn

Tập làm văn

Toán

Lịch sử

52

 

 

51

128

26

Ga-vrốt ngoài chiến luỹ.

 

 

Luyện tập xây dựng kết bài trong bài văn miêu tả cây cối.

Luyện tập chung.

Cuộc khẩn hoang ở Đàng Trong.

Thứ 5

………

Luyện từ & câu

Kỹ Thuật

Nhạc

Thể dục

Toán

Khoa học

52

26

 

 

129

52

Mở rộng vốn từ: Dũng cảm.

Các chi tiết và dụng cụ của bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật.

 

 

Luyện tập chung.

Vật dẫn nhiệt và vật cách nhiệt.

Thứ 6

………

Tập làm văn

Toán

Kể chuyện

Địa lí

HĐTT

52

130

26

26

 

Luyện tập miêu tả cây cối.

Luyện tập chung.

Kể chuyện đã nghe, đã đọc.

Ôn tập