giáo án lớp 4 tuần27 tích hợp đầy đủ

giáo án lớp 4 tuần27 tích hợp đầy đủ

giáo án lớp 4 tuần27 tích hợp đầy đủ

TUẦN 27

LỊCH BÁO GIẢNG

NGÀY

MÔN

TIẾT

BÀI

Thứ 2

………

Tập đọc

Toán

Anh văn

Đạo đức

HĐNGLL

Chào cờ

53

131

 

27

 

 

Dù sao trái đất vẫn quay.

Luyện tập chung.

 

Tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo (tiết 2)

 

 

Thứ 3

………

Chính tả

Thể dục

Toán

Mỹ thuật

Luyện từ & câu

Khoa học

27

 

132

 

53

53

Nhớ – viết: Bài thơ về tiểu đội xe không kính.

 

Kiểm tra định kì giữa học kì II.

 

Câu khiến

Các nguồn nhiệt.

Thứ 4

………

Tập đọc

Tin học

Anh văn

Tập làm văn

Toán

Lịch sử

54

 

 

51

133

27

Con sẻ.

 

 

Miêu tả cây cối (kiểm tra viết).

Hình thoi.

Thành thị ở thế kỉ XVI – XVII

Thứ 5

………

Luyện từ & câu

Kỹ Thuật

Nhạc

Thể dục

Toán

Khoa học

54

27

 

 

134

54

Cách đặt câu khiến.

Lắp cái đu (tiết 1).

 

 

Diện tích hình thoi.

Nhiệt cần cho sự sống.

Thứ 6

………

Tập làm văn

Toán

Kể chuyện

Địa lí

KNS

54

135

27

27

 

Trả bài văn miêu tả cây cối.

Luyện tập.

Ôn tập miêu tả cây cối.

Dải đồng bằng duyên hải miền Trung.

Chủ đề 5 – tiết 2