giáo án lớp 4 tuần28 tích hợp đầy đủ

giáo án lớp 4 tuần28

giáo án lớp 4 tuần28.

TUẦN 28

NGÀY

MÔN

TIẾT

BÀI

Thứ 2

………

Tập đọc

Toán

Anh văn

Đạo đức

TTHCM

Chào cờ

55

136

 

28

 

 

Ôn tập và kiểm tra giữa học kì II (tiết 1).

Luyện tập chung.

 

Tôn trọng luật giao thông (tiết 1)

Bài 7 – tiết 2

 

Thứ 3

………

Chính tả

Thể dục

Toán

Mỹ thuật

Luyện từ & câu

Khoa học

28

 

137

 

55

55

Ôn tập và kiểm tra giữa học kì II (tiết 2).

 

Giới thiệu tỉ số.

 

Ôn tập và kiểm tra giữa học kì II (tiết 3).

Ôn tập: Vật chất và năng lượng

Thứ 4

………

Tập đọc

Tin học

Anh văn

Tập làm văn

Toán

Lịch sử

56

 

 

55

138

28

Ôn tập và kiểm tra giữa học kì II (tiết 4).

 

 

Ôn tập và kiểm tra giữa học kì II (tiết 5).

Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó.

Nghĩa quân Tây Sơn tiến ra Thăng Long (năm 1786)

Thứ 5

………

Luyện từ & câu

Kỹ Thuật

Nhạc

Thể dục

Toán

Khoa học

56

28

 

 

139

56

Ôn tập và kiểm tra giữa học kì II (tiết 6).

Lắp cái đu (tiết 2).

 

 

Luyện tập.

Ôn tập: Vật chất và năng lượng.

Thứ 6

………

Tập làm văn

Toán

Kể chuyện

56

140

28

Ôn tập và kiểm tra giữa học kì II (tiết 7).

Luyện tập.

Kiểm tra giữa học kì II.