giáo án lớp 4 tuần29 tích hợp đầy đủ

giáo án lớp 4 tuần29 tích hợp đầy đủ

giáo án lớp 4 tuần29 tích hợp đầy đủ

TUẦN 29

LỊCH BÁO GIẢNG

NGÀY

MÔN

TIẾT

BÀI

Thứ 2

………

Tập đọc

Toán

Anh văn

Đạo đức

HĐNGLL

Chào cờ

57

141

 

29

 

 

Đường đi SaPa.

Luyện tập chung.

 

Tôn trọng luật giao thông (tiết 2)

 

 

Thứ 3

………

Chính tả

Thể dục

Toán

Mỹ thuật

Luyện từ & câu

Khoa học

29

 

142

 

57

57

Nghe – viết: Ai đã nghĩ ra các chữ số 1, 2, 3, 4 …?

 

Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ của hai số đó.

 

Mở rộng vốn từ: Du lịch – Thám hiểm.

Thực vật cần gì để sống?

Thứ 4

………

Tập đọc

Tin học

Anh văn

Tập làm văn

Toán

Lịch sử

143

 

 

58

57

29

Trăng ơi … từ đâu đến?

 

 

Ôn tập miêu tả cây cối.

Luyện tập.

Quang Trung địa phá quân Thanh (Năm 1789)

Thứ 5

………

Luyện từ & câu

Kỹ Thuật

Nhạc

Thể dục

Toán

Khoa học

58

29

 

 

144

58

Giữ phép lịch sự khi bày tỏ yêu cầu, đề nghị.

Lắp xe nôi.

 

 

Luyện tập.

Nhu cầu nước của thực vật.

Thứ 6

………

Tập làm văn

Toán

Kể chuyện

Địa lí

KNS

58

145

29

29

 

Cấu tạo của bài văn miêu tả con vật.

Luyện tập chung.

Đôi cánh của Ngựa Trắng.

Người dân và hoạt động sản xuất ở ĐB duyên hải MT (tt)

Chủ đề 6 – tiết 1