giáo án lớp 4 tuần30 tích hợp đầy đủ

giáo án lớp 4 tuần30 tích hợp đầy đủ

giáo án lớp 4 tuần30 tích hợp đầy đủ

TUẦN 30

LỊCH BÁO GIẢNG

NGÀY

MÔN

TIẾT

BÀI

Thứ 2

………

Tập đọc

Toán

Anh văn

Đạo đức

TTHCM

Chào cờ

59

146

 

30

 

 

Hơn một nghìn ngày vòng quanh trái đất.

Luyện tập chung.

 

Bảo vệ môi trường.

Bài 8 – tiết 1

 

Thứ 3

………

Chính tả

Thể dục

Toán

Mỹ thuật

Luyện từ & câu

Khoa học

30

 

147

 

59

59

Nhớ – viết: Đường đi Sa Pa.

 

Tỉ lệ bản đồ.

 

Mở rộng vốn từ: Du lịch – Thám hiểm.

Nhu cầu chất khoáng của thực vật.

Thứ 4

………

Tập đọc

Tin học

Anh văn

Tập làm văn

Toán

Lịch sử

60

 

 

59

148

30

Dòng sông mặc áo.

 

 

Luyện tập quan sát con vật.

Ứng dụng tỉ lệ bản đồ.

Những chính sách về KT và VH của vua Quang Trung

Thứ 5

………

Luyện từ & câu

Kỹ Thuật

Nhạc

Thể dục

Toán

Khoa học

60

30

 

 

149

60

Câu cảm.

Lắp xe nôi (tiếp theo).

 

 

Ứng dụng tỉ lệ bản đồ (tiếp theo).

Nhu cầu không khí của thực vật.

Thứ 6

………

Tập làm văn

Toán

Kể chuyện

Địa lí

HĐTT

60

150

30

30

 

Điền vào giấy tờ in sẵn.

Thực hành.

Kể chuyện đã nghe, đã đọc.

Thành phố Huế.