giáo án lớp 4 tuần31 tích hợp đầy đủ

giáo án lớp 4 tuần31 tích hợp đầy đủ

giáo án lớp 4 tuần31 tích hợp đầy đủ

TUẦN 31

LỊCH BÁO GIẢNG

NGÀY

MÔN

TIẾT

BÀI

Thứ 2

………

Tập đọc

Toán

Anh văn

Đạo đức

HĐNGLL

Chào cờ

61

151

 

31

 

 

Ăng – co Vát.

Thực hành (tiếp theo).

 

Bảo vệ môi trường (tiếp theo).

 

 

Thứ 3

………

Chính tả

Thể dục

Toán

Mỹ thuật

Luyện từ & câu

Khoa học

31

 

152

 

61

61

Nghe – viết: Nghe lời chim nói.

 

Ôn tập về số tự nhiên.

 

Thêm trạng ngữ cho câu.

Trao đổi chất ở thực vật.

Thứ 4

………

Tập đọc

Tin học

Anh văn

Tập làm văn

Toán

Lịch sử

62

 

 

61

153

31

Con chuồn chuồn nước.

 

 

Luyện tập miêu tả các bộ phận của con vật.

Ôn tập về số tự nhiên (tiếp theo).

Nhà Nguyễn thành lập

Thứ 5

………

Luyện từ & câu

Kỹ Thuật

Nhạc

Thể dục

Toán

Khoa học

62

31

 

 

154

58

Thêm trạng ngữ chỉ nơi chốn cho câu.

Lắp ôtô tải.

 

 

Ôn tập về số tự nhiên (tiếp theo).

Động vật cần gì để sống?

Thứ 6

………

Tập làm văn

Toán

Kể chuyện

Địa lí

KNS

62

155

31

31

 

Luyện tập xây dựng đoạn văn miêu tả con vật.

Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên.

Ôn tập miêu tả các bộ phận của con vật.

Thành phố Đà Nẵng.

Chủ đề 6 – tiết 2