giáo án lớp 4 tuần33 tích hợp đầy đủ

giáo án lớp 4 tuần33 tích hợp đầy đủ

giáo án lớp 4 tuần33 tích hợp đầy đủ

TUẦN 33

NGÀY

MÔN

TIẾT

BÀI

Thứ 2

………

Tập đọc

Toán

Anh văn

Đạo đức

HĐNGLL

Chào cờ

65

161

 

33

 

Vương quốc vắng nụ cười (tiếp theo).

Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo).

 

Dành cho địa phương.

 

Thứ 3

………

Chính tả

Thể dục

Toán

Mỹ thuật

Luyện từ & câu

Khoa học

33

 

162

 

65

65

Nhớ – viết: Ngắm trăng – không đề.

 

Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo).

 

Mở rộng vốn từ: Lạc quan – Yêu đời.

Quan hệ thức ăn trong tự nhiên.

Thứ 4

………

Tập đọc

Tin học

Anh văn

Tập làm văn

Toán

Lịch sử

66

 

 

65

163

33

Con chim chiền chiện.

 

 

Miêu tả con vật (Kiểm tra viết).

Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo).

Tổng kết

Thứ 5

………

Luyện từ & câu

Kỹ Thuật

Nhạc

Thể dục

Toán

Khoa học

66

33

 

 

164

66

Thêm trạng ngữ chỉ mục đích cho câu.

Lắp ghép mô hình tự chọn.

 

 

Ôn tập về đại lượng.

Chuỗi thức ăn trong tự nhiên.

Thứ 6

………

Tập làm văn

Toán

Kể chuyện

Địa lí

HĐTT

66

165

33

33

 

Điền vào giấy tờ in sẵn.

Ôn tập về đại lượng (tiếp theo).

Kể chuyện đã nghe, đã đọc.

Khai thác khoáng sản và hải sản ở vùng biển Việt Nam.