giáo án lớp 4 tuần34 tích hợp đầy đủ

giáo án lớp 4 tuần34 tích hợp đầy đủ

giáo án lớp 4 tuần34 tích hợp đầy đủ

TUẦN 34

NGÀY

MÔN

TIẾT

BÀI

Thứ 2

………

Tập đọc

Toán

Anh văn

Đạo đức

TTHCM

Chào cờ

67

166

 

34

 

Tiếng cười là liều thuốc bổ.

Ôn tập về đại lượng (tiếp theo).

 

Dành cho địa phương.

Bài 9 – Tiết 1

Thứ 3

………

Chính tả

Thể dục

Toán

 Mỹ thuật

Luyện từ & câu

Khoa học

34

 

167

 

67

67

Nghe – viết: Nói ngược.

 

Ôn tập về hình học.

 

Mở rộng vốn từ: Lạc quan – Yêu đời.

Ôn tập: Thực vật và động vật.

Thứ 4

………

Tập đọc

Tin học

Anh văn

Tập làm văn

Toán

Lịch sử

68

 

 

67

168

34

Ăn “mầm đá”.

 

 

Trả bài văn miêu tả con vật.

Ôn tập về hình học (tiếp theo).

Ôn tập, kiểm tra định kì cuối học kì II

Thứ 5

………

Luyện từ & câu

Kỹ Thuật

Nhạc

Thể dục

Toán

Khoa học

68

34

 

 

169

68

Thêm trạng ngữ chỉ phương tiện cho câu.

Lắp ghép mô hình tự chọn (tiếp theo).

 

 

Ôn tập về tìm số trung bình cộng.

Ôn tập: Thực vật và động vật (tiếp theo).

Thứ 6

………

Tập làm văn

Toán

Kể chuyện

Địa lí

HĐTT

68

170

34

34

 

Điền vào giấy tờ in sẵn.

Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó.

Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia.