giáo án lớp 4 tuần35 tích hợp đầy đủ

giáo án lớp 4 tuần35 tích hợp đầy đủ

giáo án lớp 4 tuần35 tích hợp đầy đủ

TUẦN 35

NGÀY

MÔN

TIẾT

BÀI

Thứ 2

………

Tập đọc

Toán

Anh văn

Đạo đức

TTHCM

Chào cờ

69

171

 

 

35

 

Ôn tập cuối học kì 2 (tiết 1).

Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của hai số đó.

 

Ôn tập và thực hành kĩ năng cuối HK II.

Bài 9 – tiết 2

 

Thứ 3

………

Chính tả

Thể dục

Toán

Mỹ thuật

Luyện từ & câu

Khoa học

35

 

172

 

69

69

Ôn tập cuối học kì 2 (tiết 2).

 

Luyện tập chung.

 

Ôn tập cuối học kì 2 (tiết 3).

Ôn tập kiểm tra cuối năm.

Thứ 4

………

Tập đọc

Tin học

Anh văn

Tập làm văn

Toán

Lịch sử

70

 

 

69

173

35

Ôn tập cuối học kì 2 (tiết 4).

 

 

Ôn tập cuối học kì 2 (tiết 5).

Luyện tập chung.

Kiểm tra cuối học kì II

Thứ 5

………

Luyện từ & câu

Kỹ Thuật

Nhạc

Thể dục

Toán

Khoa học

70

35

 

 

174

70

Ôn tập cuối học kì 2 (tiết 6).

Lắp ghép tự chọn (tiếp theo).

 

 

Luyện tập chung.

Kiểm tra cuối học kì II.

Thứ 6

………

Tập làm văn

Toán

Kể chuyện

Địa lí

HĐTT

70

175

35

35

 

Kiểm tra cuối học kì II.

Kiểm tra định kì cuối kì II.

Kiểm tra cuối học kì II.