Giáo án lớp 4 tuần5 tích hợp đầy đủ

Giáo án lớp 4 tuần5 tích hợp đầy đủ

Giáo án lớp 4 tuần5 tích hợp đầy đủ

TUẦN 5

LỊCH BÁO GIẢNG

NGÀY

MÔN

TIẾT

BÀI

Thứ 2

05.10

Tập đọc

Toán

Anh văn

Đạo đức

Chào cờ

9

21

 

5

 

 

Những hạt thóc giống

Luyện tập

 

Biết bày tỏ ý kiến.

 

Thứ 3

06.10

Chính tả

Thể dục

Toán

Mỹ thuật

Luyện từ & câu

Khoa học

 

5

 

22

 

9

9

 

Nghe – viết: Những hạt thóc giống

 

Tìm số trung bình cộng

 

Mở rộng vốn từ: Trung thực – Tự trọng

Sử dụng hợp lí các chất béo và muối ăn

 

Thứ 4

07.10

Tập đọc

Tin học

Anh văn

Tập làm văn

Toán

Lịch sử

 

 

10

 

 

9

23

5

 

 

Gà Trống và Cáo

 

 

Viết thư (kiểm tra viết)

Luyện tập

Nước ta dưới ách đô hộ của các triều đại phong kiến phương Bắc

 

 

Thứ 5

08.10

Luyện từ & câu

Nhạc

Toán

Thể dục

Kỹ Thuật

Khoa học

10

 

24

 

5

10

Danh từ

 

Biểu đồ

 

Khâu thường (tiếp theo)

Ăn nhiều rau và quả chín. Sử dụng thực phẩm sạch và an toàn

Thứ 6

09.10

Tập làm văn

Toán

Kể chuyện

Địa lí

HĐTT

10

25

5

5

 

Đoạn văn trong bài văn kể chuyện

Biểu đồ (tiếp theo)

Kể chuyện đã nghe, đã đọc

Trung du Bắc Bộ