Giáo án lớp 4 tuần7 tích hợp đầy đủ

Giáo án lớp 4 tuần7 tích hợp đầy đủ

Giáo án lớp 4 tuần7 tích hợp đầy đủ.

TUẦN 7

LỊCH BÁO GIẢNG

NGÀY

MÔN

TIẾT

BÀI

Thứ 2

19.10

Tập đọc

Toán

Anh văn

Đạo đức

Chào cờ

13

31

 

7

 

Trung thu độc lập

Luyện tập

 

Tiết kiệm tiền của.

 

Thứ 3

20.10

Chính tả

Thể dục

Toán

Mỹ thuật

Luyện từ & câu

Khoa học

 

7

 

32

 

13

13

 

Nhớ – viết: Gà Trống và Cáo

 

Biểu thức có chứa hai chữ

 

Cách viết tên người, tên địa lí Việt Nam

Phòng bệnh béo phì

 

Thứ 4

21.10

Tập đọc

Tin học

Anh văn

Tập làm văn

Toán

Lịch sử

 

14

 

 

13

33

7

 

Ở Vương quốc Tương Lai

 

 

Luyện tập xây dựng đoạn văn kể chuyện

Tính chất giao hoán của phép cộng

Chiến thắng Bạch Đằng do Ngô Quyền lãnh đạo (Năm 938)

 

Thứ 5

22.10

Luyện từ & câu

Kỹ Thuật

Nhạc

Thể dục

Toán

Khoa học

14

7

 

 

34

14

Luyện tập viết tên người, tên địa lí Việt Nam

Khâu ghép hai mép vải bằng mũi khâu thường (tiếp theo)

 

 

Biểu thức có chứa ba chữ

Phòng một số bệnh lây qua đường tiêu hoá

Thứ 6

23.10

Toán

Tập làm văn

Kể chuyện

Địa lí

HĐTT

35

14

7

7

Tính chất kết hợp của phép cộng

Luyện tập phát triển câu chuyện.

Lời ước dưới trăng

Một số dân tộc ở Tây Nguyên