Giáo án lớp 4 tuần8 tích hợp đầy đủ

Giáo án lớp 4 tuần8 tích hợp đầy đủ

Giáo án lớp 4 tuần8 tích hợp đầy đủ

TUẦN 8

LỊCH BÁO GIẢNG

NGÀY

MÔN

TIẾT

BÀI

Thứ 2

26.10

Tập đọc

Toán

Anh văn

Đạo đức

Chào cờ

15

36

 

8

 

Nếu chúng mình có phép lạ

Luyện tập

 

Tiết kiệm tiền của (tiếp theo).

 

Thứ 3

27.10

Chính tả

Thể dục

Toán

Mỹ thuật

Luyện từ & câu

Khoa học

 

8

 

37

 

15

15

 

Nghe – viết: Trung thu độc lập

 

Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó

 

Cách viết tên người, tên địa lí nước ngoài

Bạn cảm thấy thế nào khi bị bệnh

 

Thứ 4

28.10

Tập đọc

Tin học

Anh văn

Tập làm văn

Toán

Lịch sử

 

16

 

 

15

38

8

 

Đôi giày bata màu xanh

 

 

Luyện tập phát triển câu chuyện

Luyện tập

Ôn tập

 

Thứ 5

29.10

Luyện từ & câu

Kỹ Thuật

Nhạc

Thể dục

Toán

Khoa học

16

8

 

 

39

16

Dấu ngoặc kép

Khâu đột thưa

 

 

Luyện tập chung

Ăn uống khi bị bệnh

Thứ 6

30.10

Tập làm văn

Toán

Kể chuyện

Địa lí

HĐTT

16

40

8

8

 

Luyện tập phát triển câu chuyện.

Góc nhọn, góc tù, góc bẹt

Kể chuyện đã nghe, đã đọc

Hoạt động sản xuất của người dân ở Tây Nguyên