Giáo án lớp 4 tuần9 tích hợp đầy đủ

Giáo án lớp 4 tuần9 tích hợp đầy đủ

Giáo án lớp 4 tuần9 tích hợp đầy đủ

TUẦN 9

LỊCH BÁO GIẢNG

NGÀY

MÔN

TIẾT

BÀI

Thứ 2

02.11

Tập đọc

Toán

Anh văn

Đạo đức

Chào cờ

17

41

 

9

 

 

Thưa chuyện với mẹ

Hai đường thẳng vuông góc

 

Tiết kiệm thời giờ.

 

Thứ 3

03.11

Chính tả

Thể dục

Toán

Mỹ thuật

Luyện từ & câu

Khoa học

 

9

 

37

 

17

17

 

Nghe – viết: Thợ rèn

 

Hai đường thẳng song song

 

Mở rộng vốn từ: Ước mơ

Phòng tránh tai nạn đuối nước

 

Thứ 4

04.11

Tập đọc

Tin học

Anh văn

Tập làm văn

Toán

Lịch sử

 

18

 

 

17

43

9

 

Điều ước của vua Mi-đát

 

 

Ôn tập luyện tập phát triển câu chuyện

Vẽ hai đường thẳng vuông góc

Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân

 

Thứ 5

05.11

Luyện từ & câu

Kỹ Thuật

Nhạc

Thể dục

Toán

Khoa học

 

18

9

 

 

44

18

 

Động từ

Khâu đột thưa (tiếp theo)

 

 

Vẽ hai đường thẳng song song

Ôn tập: Con người và sức khoẻ

 

Thứ 6

06.11

Tập làm văn

Toán

Kể chuyện

Địa lí

 

HĐTT

18

45

9

9

 

Luyện tập trao đổi ý kiến với người thân.

Thực hành vẽ hình chữ nhật; Thực hành vẽ hình vuông

Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia

Hoạt động sản xuất của người dân ở Tây Nguyên (tiếp theo)