giáo án tiếng việt lớp 1 chân trời sáng tạo

giáo án tiếng việt lớp 1 chân trời sáng tạo

giáo án tiếng việt lớp 1 chân trời sáng tạo cả năm.

TIẾNG VIỆT

A a

 A. Mục tiêu:

  1. Năng lực:

– Năng lực chung: Giao tiếp và hợp tác

 + Hình thành năng lực hợp tác qua việc thực hiện các hoạt động nhóm.

– Năng lực đặc thù: Năng lực ngôn ngữ

+ Biết trao đổi với bạn bè về sự vật, hoạt động được đặt tên chủ đề gợi ra, sử dụng được một số từ khóa sẽ xuất hiện trong các bài học thuộc chủ đề: Những bài học đầu tiên.

+ Biết trao đổi với bạn về các sự vật, hoạt động, trạng thái được vẽ trong tranh.

+ Đọc được, viết được chữ a và số 1.

+ Nhận biết được tiếng có âm chữ a, nói được câu có từ ngữ chứa tiếng có âm chữ a.

  1. Phẩm chất:

+ Rèn luyện phẩm chất chăm chỉ qua hoạt động tập viết.

 B. Chuẩn bị:

  1. GV:

– SGV, Thẻ chữ a (in thường, in hoa, viết thường).

– Một số tranh ảnh minh họa kèm thẻ từ (gà, bà, lá, số 1, 2, 3…)

– Tranh chủ đề (nếu có)

  1. HS: – SHS, VTV

C. Các hoạt động dạy học:

TIẾT 1

Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
1. Ổn định lớp và kiểm tra bài cũ:  

* Mục tiêu: Gây hứng thú học tập cho HS.

* Cách tiến hành:
 
– Tổ chức cho HS hát vui (chọn bài liên quan đến chủ đề). – HS ổn định và hát đúng bài hát.
2. Khởi động:  

* Mục tiêu:

  Biết trao đổi với các bạn về các sự vật, hoạt động, trạng thái có tên gọi chứa chữ a.
 
* Cách tiến hành:  
– GV hướng dẫn HS mở sách, tìm đúng trang của bài học cùng bạn thảo luận về tên chủ đề của bài học.

– HS mở sách trang 10.

– HS quan sát tranh chủ đề (nếu có).
+ Quan sát tranh và cho biết tranh vẽ gì? + Tranh vẽ: ba, bà, má, lá, hoa…
+ Trong các tiếng vừa tìm được có gì giống nhau? + Các tiếng có chứa chữ a.
– GV liên hệ giới thiệu bài và viết lên bảng: “A a”.

– HS lắng nghe.

– HS đọc tựa bài “A  a”.

3. Nhận diện âm chữ mới:  

* Mục tiêu:

– Nhận diện được chữ a (chữ in hoa, chữ in thường)
 

* Cách tiến hành:

 

– Cho HS quan sát chữ a in thường, in hoa.

– HS quan sát.

4. Đọc âm chữ mới:

 

* Mục tiêu:

Đọc được chữ a.

 

* Cách tiến hành:

 

– GV hướng dẫn đọc chữ a.

– HS nghe.

– HS đọc cá nhân, đọc nhóm đôi chữ a.

5. Tập viết:

 

* Mục tiêu:

– Viết được chữ a và số 1.

 

* Cách tiến hành:

 

­ Viết vào bảng con:

 
Viết chữ a:
 

– GV viết  mẫu và phân tích cấu tạo nét chữ của chữ a.

– HS quan sát.

 

– HS viết chữ a vào bảng con.

– HS nhận xét bài viết của mình, của bạn, sửa lỗi nếu có.

Viết số 1:

 

– GV đọc số 1.

– GV viết mẫu và phân tích hình thức và chữ viết của số 1.

– HS đọc số 1.

– HS quan sát.

– HS viết số 1 vào bảng con.

– HS nhận xét bài viết của mình, của bạn, sửa lỗi nếu có.

­ Viết vào vở tập viết:

 

– Cho HS viết chữ a và số 1 vào VTV.

– GV nhận xét sửa sai cho học sinh.

– HS viết bài vào vở.

– HS nhận xét bài viết của mình, của bạn, sửa lỗi nếu có.

TIẾT 2

6. Mở rộng từ ngữ chứa tiếng có âm chữ mới:  

* Mục tiêu:

Nhận biết được tiếng có âm chữ a, nói được câu có từ ngữ chứa tiếng vừa học.
 
* Cách tiến hành:  
+ Yêu cầu HS quan sát tranh, tìm từ có tiếng âm chữ a. + HS tìm: Lá, bà, gà trống, ba mang ba lô.
– Yêu cầu HS thảo luận nhóm. – HS thảo luận dùng ngón trỏ nối a và hình lá, bà, gà trống, ba mang ba lô.
– Nói câu có chứa từ ngữ: lá, bà, gà trống, ba mang ba lô. – HS nói.

+ Yêu cầu HS tìm thêm chữ a bằng việc quan sát môi trường chữ viết xung quanh.

_ VD: Ở bảng tên của em, của bạn, ở bảng chữ cái, Năm điều Bác Hồ dạy,…
+ HS tìm: má, trán, cá, cà,…
7. Hoạt động mở rộng:
 

* Mục tiêu:

– Củng cố, khắc sâu bài học.
 
* Cách tiến hành:  

– Yêu cầu HS quan sát tranh trả lời câu hỏi.

+ Tranh vẽ những ai?

+ Bạn nhỏ đang làm gì?

+ Chữ gì trong bóng nói gắn với bạn nhỏ?

– Yêu cầu HS quan sát tranh trả lời câu hỏi.

+ Tranh vẽ những ai?

+ Bạn nhỏ đang làm gì?

+ Chữ gì trong bóng nói gắn với bạn nhỏ?

+ Đọc câu bóng nói gắn với bạn nhỏ “A”

 

 

 

 

– GV tổ chức trò chơi vận động kết hợp nói / hát phỏng theo vè như: Hôm nay em học chữ a, có ba, có má, lại có cả bà. La, là, lá, la.

– Vài HS nói trước lớp câu có từ a, biểu thị sự ngạc nhiện.

+ A, ba về.

+ A, mẹ ơi gà kìa.

+ A, sách đẹp quá.

– HS chơi trò chơi.
8. Củng cố, dặn dò:  

+ Hôm nay các em học bài gì?

– GV gọi vài HS đọc bài

– Dặn về xem trước bài tiết sau (Bài b)

+ Chữ A a.

– Vài học sinh đọc bài.

– HS lắng nghe.
Giáo án tiếng việt lớp 1 chân trời sáng tạo cả năm học.

Link tải về:

https://tonghoptieuhoc.com/giáo án tiếng việt lớp 1 chân trời sáng tạo cả năm học