giáo án toán lớp 1 chân trời sáng tạo

giáo án toán lớp 1 chân trời sáng tạo

giáo án toán lớp 1 chân trời sáng tạo cả năm.

TOÁN

LỚP 1 CỦA EM

 A. Mục tiêu:

Làm quen:

– Đồ dùng học tập môn toán: tên gọi, chức năng, cách sử dụng.

Các quy ước lớp học.

Các hình thức tổ chức lớp học.

 B. Chuẩn bị:

  1. GV:

– Sách Toán 1, bộ thiết bị dạy học toán.

  1. HS: bảng con, hộp bút (hoặc một dụng cụ học tập tuỳ ý).

C. Hoạt động lên lớp:

Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
1. Khởi động:  
* Mục tiêu: Tạo tâm thế cho hoạt động mới.  
* Cách tiến hành:  
– GV tổ chức cho HS múa hát vui tươi. – HS thực hiện theo yêu cầu.
2. Bài mới và thực hành:  
a) Làm quen với hình thức tổ chức lớp học:  

* Mục tiêu:

  HS biết các hình thức tổ chức hoạt động học tập theo nhóm.
 

* Cách tiến hành:

 

– GV hướng dẫn HS chơi “Kết bạn” để giới thiệu các hình thức tổ chức hoạt động học tập (nhóm đôi, nhóm ba,…).

  • Ví dụ:

+ Kết nhóm, kết nhóm.

+ Nhóm đôi, nhóm đôi.

– Tương tự cho nhóm ba, nhóm bốn,…

– HS chơi trò chơi “Kết bạn”.

 

 

+ Kết mấy? Kết mấy?

+ Tìm bạn để tạo nhóm.

 

b) Làm quen với đồ dung học tập:  

* Mục tiêu:

  HS biết tên gọi, chức năng, cách sử dụng đồ dùng học tập.
 
* Cách tiến hành:  
– GV cho HS xem sách toán 1. – HS xem sách toán 1.
– GV hướng dẫn HS nhận biết cấu trúc thường gặp của các bài trong sách, các kí hiệu và các việc HS thường làm khi sử dụng sách. – HS quan sát và lắng nghe.
– GV giới thiệu công dụng của bảng con. – HS nhận biết công dụng mỗi mặt của bảng con.
– GV giới thiệu bộ đồ dung học tập toán 1. – HS nhận biết tên gọi, công dụng, cách xếp vào hộp sau khi sử dụng.
– GV hướng dẫn HS chơi “Gió thổi”, để giới

thiệu bộ đồ dung học tập toán gồm: khối lập phương – cách lắp ghép các khối lập phương với nhau, bộ xếp hình – chơi lắp ghép hình.

  • Ví dụ:

+ Gió thổi, gió thổi.

+ Thổi các khối lập phương để trên bàn.

+ Thổi 2 khối lập phương “sát” vào nhau!
– HS chơi “Gió thổi” và làm theo yêu cầu

GV.

 

 

 

+ Thổi gì? Thổi gì?

+ HS để các khối lập phương trên bàn.

+ HS ghép 2 khối lập phương.
c) Quy ước lớp học:
 

* Mục tiêu:

  HS nắm được các quy ước lớp học.
 
* Cách tiến hành:  
– GV cùng HS xây dựng một số quy ước lớp học như: lấy và cất sách, đồ dung học tập, cách sử dụng bảng con,… – HS nghe và cùng xây dựng một số quy ước lớp học.
  • Ví dụ:

+ GV ghi chữ B lên bảng.

+ GV lắc trống (hoặc vỗ tay, gõ nhịp thước lên bàn,…) 1 cái.

– HS lấy bảng con.

– HS giơ bảng con lên.
3. Củng cố, dặn dò:  

+ Hôm nay các em học bài gì?

– GV giới thiệu những lợi ích cơ bản của việc học toán.

– Dặn về xem trước bài tiết sau (Vị trí tiếp 1)

+ Lớp 1 của em.

– HS lắng nghe.

giáo án toán lớp 1 chân trời sáng tạo cả năm học.

Link tải về:

https://drive.google.com/file/d/14CMiiJT_X9h0nWanW2mG_QxSqPKYND34/view