giáo án toán lớp 2 Chân trời sáng tạo

giáo án toán lớp 2 Chân trời sáng tạo của tonghoptieuhoc. Vì bài soạn lớp 2 chương trình mới có gì sơ xuất mong thông cảm.

giáo án toán lớp 2 Chân trời sáng tạo của tonghoptieuhoc. Vì bài soạn lớp 2 chương trình mới có gì sơ xuất mong thông cảm.

KẾ HOẠCH BÀI DẠY

       Môn học: Toán                                                         Lớp: 2/…

       Tên bài học: Ôn tập các số đến 100 (tiết 1)             Số tiết: 2 tiết

       Thời gian thực hiện: Ngày …… tháng …… năm ……

 

1. Yêu cầu cần đạt:

– Ôn tập các số đến 100:

+ Đọc số, viết số.

+ So sánh các số, thứ tự số.

+ Đếm thêm 1, 2, 5, 10.

+ Cấu tạo thập phân của số.

+ Vị trí, số thứ tự.

– Bổ sung:

+ Làm quen thuật ngữ chữ số.

­a. Năng lực:

– Tư duy và lập luận toán học, mô hình hóa toán học, giao tiếp toán học.

b.­ Phẩm chất:

– Bồi dưỡng phẩm chất trách nhiệm.

– Tích hợp: Toán học và cuộc sống, Tự nhiên và Xã hội, Tiếng Việt.

 2. Đồ dùng dạy học:

­a. GV:

– Một thanh chục và 8 khối lập phương, hình vẽ bài Vui học.

­b. HS: Một thanh chục và 8 khối lập phương.

3. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1. Khởi động: (5 phút)  
Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho HS và từng bước cho HS làm quen với bài học mới.  
Cách tiến hành:  

– Tổ chức cho HS múa hát vui tươi.

– Giới thiệu và ghi tựa: Ôn tập các số đến 100.

– Thực hiện theo yêu cầu.

– Nhắc lại tựa bài.

2. Hình thành kiến thức mới: (25 phút)  
Mục tiêu: HS quan sát bảng các số từ 1 đến 100, nhận biết bảng gồm 10 hàng và 10 cột.  
Cách tiến hành:  
a. Đọc số:  
– Tổ chức cho HS thảo luận nhóm đôi đọc các yêu cầu, nhận biết nhiệm vụ rồi thảo luận.

– Thảo luận nhóm đôi.

– Trình bày theo yêu cầu của GV.

– Cho HS đọc nối tiếp.

◦ Đọc các số từ 1 đến 100.

◦ Đọc các số từ 100 đến 1.

– Mỗi em đọc một hàng số (10 số)

– Cho HS đọc các số tròn trục.

– Đọc các số: 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70; 80; 90; 100.

_ Chốt: Đếm thêm 10 (có thể sử dụng trong đếm nhanh).

– Lắng nghe.

– Cho HS đọc các số cách 5 đơn vị.

– Đọc các số: 5; 10; 15; 20; 25; 30; 35; 40; 45; 50; 55; 60; 65; 70; 75; 80; 85; 90; 95;100.

_ Chốt: Đếm thêm 5 (có thể sử dụng trong đếm nhanh).

– Lắng nghe.

b. Thứ tự các số trong bảng:

 
– Tổ chức cho HS thảo luận nhóm đôi đọc các yêu cầu, nhận biết nhiệm vụ rồi thảo luận. – Thảo luận nhóm đôi.
– GV lưu ý HS trả lời bạn ong: “Từ trái sang phải, từ trên xuống dưới” – HS nghe.
+ Các số trong bảng được sắp xếp theo thứ tự nào? + Các số trong bảng được sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn (tính từ trái sang phải, từ trên xuống dưới).
– Chỉ vào bảng số cho HS đọc một vài số để minh họa. – Đọc số GV chỉ.
+ Các số trong cùng một hàng (không kể số cuối cùng) có gì giống nhau? + Các số trong cùng một hàng (kẻ từ số cuối cùng) có số trục giống nhau.
+ Các số trong cùng một cột có gì giống nhau? + Các số trong cùng một cột có số đơn vị giống nhau.
– Chỉ vào hai số liền nhau trong cùng một cột để giới thiệu cách đếm thêm chục. – Quan sát và đọc.
+ Nhìn hai số bất kì trong cùng một hàng hay cùng một cột, em có thể nói ngay số nào bé hơn và số nào lớn hơn không?

+ Nhìn hai số trong cùng một hàng, ta nói ngay: số bên phải lớn hơn số bên trái (so sánh số đơn vị).

+ Nhìn hai số trong cùng một cột, ta nói ngay: số ở hàng dưới lớn hơn số ở hàng trên (so sánh số chục).

– Chỉ vào hai số bất kì trong cùng một hàng (hay cùng một cột) cho HS nhận xét. – Nhận xét.

Để tải Giáo án toán lớp 2 Chân trời sáng tạo thì bấm vào đường Link dưới đây.

Link: Giáo án toán lớp 2 Chân trời sáng tạo