hoạt động trải nghiệm lớp 2 chân trời sáng tạo

hoạt động trải nghiệm lớp 2 chân trời sáng tạo của tonghoptieuhoc. Vì bài soạn lớp 2 chương trình mới có gì sơ xuất mong thông cảm.

hoạt động trải nghiệm lớp 2 chân trời sáng tạo của tonghoptieuhoc. Vì bài soạn lớp 2 chương trình mới có gì sơ xuất mong thông cảm.

KẾ HOẠCH BÀI DẠY

       Hoạt động giáo dục: Sinh hoạt dưới cờ            Lớp: 2/…

       Tên bài học: Tham gia lễ khai giảng                Số tiết: 1 tiết

       Thời gian thực hiện: Ngày …… tháng …… năm ……

 

 1. Yêu cầu cần đạt:

– Học sinh được tham gia và làm quen với một số điều em thích trong lễ khai giảng.

a.­ Năng lực:

– Năng lực giao tiếp, hợp tác: Trao đổi, thảo luận để thực hiện các nhiệm vụ học tập.

– Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế.

b.­ Phẩm chất:

– Phẩm chất chăm chỉ: Thể hiện trong nề nếp, gọn gàng trong sinh hoạt.

 2. Đồ dùng dạy học:

– Ghế, mũ cho HS khi sinh hoạt dưới cờ.

3. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh

– GV tổ chức cho HS tham gia Lễ khai giảng theo kế hoạch của nhà trường.

– HS tham gia lễ khai giảng.

– GV nhắc nhở HS giữ trật tự, tập trung chú ý và nêu được ít nhất một điều ấn tượng về các hoạt động trong buổi lễ khai giảng năm học mới, chia sẻ điều đó với bạn bè và gia đình.

– HS ngồi vào vị trí của lớp, giữ trật tự, lắng nghe.

– HS về chia sẻ với người thân về ấn tượng buổi khai giảng.

– GV cho đội văn nghệ của lớp chuẩn bị biểu diễn tiết mục văn nghệ chào mừng các em HS lớp 1 như đã luyện tập trước đó. – Đội văn nghệ chuẩn bị biểu diễn.
– GV hỗ trợ HS trong quá trình di chuyển lên sân khấu biểu diễn và trở về chỗ ngồi của lớp mình sau khi biểu diễn xong. – Đội văn nghệ biểu diễn trước trường, cả lớp cổ vũ nhiệt tình.
– GV nhắc nhở những HS nói chuyện, làm việc riêng, gây ảnh hưởng tới những bạn xung quanh. – HS tiếp thu lời nhắc nhở, ngồi nghiêm túc.

4. Điều chỉnh sau bài dạy:…………………………….

KẾ HOẠCH BÀI DẠY

       Hoạt động giáo dục: Hoạt động giáo dục theo chủ đề        Lớp: 2/…

       Tên bài học: Chủ đề 1. Em và mái trường mến yêu           Số tiết: Tuần 1

       Thời gian thực hiện: Ngày …… tháng …… năm ……

 

 1. Yêu cầu cần đạt:

– Em chỉ ra được hình ảnh thân thiện, luôn vui vẻ của bản thân.

– Em chỉ ra được những việc làm thể hiện tình bạn và biết nói những lời phù hợp khi giao tiếp với bạn.

a.­ Năng lực:

– Năng lực giao tiếp, hợp tác: Trao đổi, thảo luận để thực hiện các nhiệm vụ học tập.

Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế.

­b. Phẩm chất:

– Phẩm chất chăm chỉ: Thể hiện trong lao động, nề nếp, gọn gàng trong sinh hoạt và học tập.

– Phẩm chất nhân ái: Vui vẻ, thân thiện với các bạn khi trở lại trường học, hợp tác, chia sử với bạn khi tham gia công việc chung của trường, lớp.

 2. Đồ dùng dạy học:

­a. GV:

– Hình ảnh, máy chiếu.

­b. HS: SGK, bút chì, bộ thẻ cảm xúc.

3. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1. Khởi động: (5 phút)  
Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho HS và từng bước làm quen bài học.  
Cách tiến hành:  

– GV cho HS hát.

– Giới thiệu và ghi tựa bài: Em và mái trường mến yêu.

– HS hát.

– Lắng nghe.

2. Hình thành kiến thức mới: (25 phút)  
a. Hoạt động 1: Chơi trò chơi “Tôi có thể …”  
Mục tiêu: Tạo tâm thế và hứng thú cho HS và từng bước làm quen bài học.  
Cách tiến hành:  

– Tổ chức trò chơi “Tôi có thể…”

– Tổ chức cho HS chơi theo nhóm, mỗi nhóm đứng thành một vòng tròn, mỗi vòng khoảng 8 – 10 em. Mỗi vòng dùng một quả bóng nhỏ. HS cùng nhau hát các bài hát và chuyền bóng cho bạn, bạn nào nhận được bóng thì sẽ nói: “Tôi có thể đá cầu/vẽ/hát” (gắn với một sở thích hoặc khả năng của em đó). Sau đó, bóng lại được tiếp tục chuyền cho các bạn khác trong vòng tròn và nhóm tiếp tục hát và chơi đến khi kết thúc bài hát.

– Tham gia trò chơi.

Để tải giáo án hoạt động trải nghiệm lớp 2 chân trời sáng tạo thì bấm vào đường Link dưới đây:

Link: hoạt động trải nghiệm lớp 2 chân trời sáng tạo